توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه فکری با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 فهرست مطالب
سرمایه فکری
فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2  بخش اول : سرمایه فکری
2-2-1 سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری  14
2-2-2 مفهوم تعاریف سرمایه فکری 15
2-2-3 مقایسه تعاریف سرمایه فکری 17
2-2-4 اجزاء سرمایه فکری 18
2-2-4-1 سرمایه انسانی 19
2-2-4-2  سرمایه ساختاری 20
2-2-4-3 سرمایه مشتری(رابطه ای) 21
2-2-5 ویژگیهای سرمایه فکری 22
2-2-6 اهمیت سرمایه فکری 22
2-2-7 مدیریت سرمایه فکری 23
2-2-8 اصول مدیریت سرمایه فکری 25
2-2-9 دلایل اندازه گیری سرمایه فکری  26
2-2-10 روشهای اندازه گیری سرمایه فکری  28
2-2-11 الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری 31
2-2-11-1 الگوی رهیاب اسکاندیا 32
2-2-11-2 الگوی کارت امتیازی متوازن 33
2-2-11-3 الگوی شاخص سرمایه فکری 35
2-2-11-4 الگوی حسابرسی سرمایه فکری   37
2-2-11-5 الگوی ترازنامه نامرئی 37
2-2-11-6 الگوی کنترل دارایی نامحسوس 38
2-2-11-7 الگوی ارزش افزوده اقتصادی 38
2-2-11-8 الگوی کیوی توبین 39
2-2-12 چرا یک چنین تغییر و گذار به سمت و سوی داراییهای نامشهود وجود دارد 39
2-2-13 سرمایه فکری و چالش های حسابداری 40
2-2-14 گزارشگری سرمایه فکری  42
2-2-15 استانداردهای حسابداری سرمایه فکری 43
2-2-16 گزارشگری خارجی سرمایه فکری 45
2-2-17 بررسی شاخص های سرمایه فکری در کشورهای دیگر 47
2-2-18 بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران 47
2-2-19 فرق بین سرمایه فکری مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها48
2-4 پیشینه تحقیق 61
2-5 خلاصه 63

 

 

دنیای کسب و کار امروز، عرصه برپایی سازمان های دانش محور است. در این اقتصاد، عواملی نظیر درآمد، سودآوری و دارایی تنها بخش کوچکی از موفقیت سازمان را بازتاب کرده و ثروت واقعی سازمان ها، جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر، دانش و مهارت های این افراد، فرآیند ها و رویه های داخلی، فرهنگ درون سازمانی، شهرت و خوشنامی در نزد مشتریان و ذینفعان، و به بیان دیگر دارائیهای نامشهود و سرمایه فکری است. (بطحایی، 1385).

 

 


چارچوب حسابداری مالی فعلی در اوایل قرن بیستم تدوین شده است. و طبعاً حسابداری در حوزه فعالیت های تجاری یعنی صنایع تولیدی که حجم قابل ملاحظه ای از اموال، ماشین آلات و نیروهای کارگری را به کار می گیرند، به خوبی قابل استفاده است. در اواخر قرن بیستم، ساختار اقتصادهای بزرگ از صنایع تولیدی به صنایع خدماتی تغییر جهت داده و در حال حاضر، شرکت ها و واحدهای تجاری روی کیفیت خدمات، نوآوری، رضایت مشتریان، مطلوبیت سرمایه گذاران و طیف وسیعی از ذینفعان تمرکز و توجه دارند.

 

 


کیفیت خدمات یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در عصر کنونی بشمار می رود. همانگونه که می دانیم تمامی تلاش سازمانها نهایتاً منجر به برونداده با محصول یا خدمت می گردد. حال این محصول یا خدمت، در صورتیکه کیفیت نا مطلوبی داشته باشد تمام زحمات یک سازمان در واقع بی نتیجه خواهد بود. خصوصاً اینکه در دنیای سریع التغیر و فوق العاده رقابتی امروزی، کیفیت خدمات به عنوان یک عنصر بسیار حیاتی در حوزه رقابت می باشد. همه تلاشهای سازمانها جلب رضایت مشتری می باشد و این امر میسر نخواهد بود، مگر به ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده.

 

 

 


با عنایت به اینکه موسسات دولتی بیشتر به ارائه خدمت می پردازند نقش کیفیت خدمات در بخش دولتی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. این امر موجب توجه بیشتر موسسات دولتی به ارائه خدمات با کیفیت مطلوبتر به مشتریان گردیده است(نایب زاده،1387).

 

 

 

این فصل در دو بخش مورد مطالعه قرارمی گیرد. بخش اول: در مورد سرمایه فکری، تعاریف و اجزای سرمایه فکری، ویژگیهای سرمایه فکری، اهمیت و مدیریت سرمایه فکری، روشها و الگوهای اندازه گیری،گزارشگری، استانداردهای حسابداری سرمایه فکری و بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران و کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و بخش دوم: در مورد کیفیت خدمات، تعاریف و اهمیت کیفیت خدمات، رویکردها و پیامدهای کیفیت خدمات، مدلهای سنجش کیفیت خدمات و موانع بهبود کیفیت خدمات خواهد بود و در آخر به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته می شود.