توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی تکنولوژی نو و فناوری اطلاعات با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 
فهرست مطالب
تکنولوژی نو و فناوری اطلاعات
2-1) مقدمه14
2-2) فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی14
2-2-1)دوره اول – اتوماسیون پشت باجه15
2-2-2) دوره دوم–  اتوماسیون جلوی باجه16
2-2-3)دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان16
2-2-4) دوره چهارم – یکپارچگی سازی سیستم ها17
2-3)تکنولوژی های سلف سرویس و بانکداری18
2-4) انواع سيستمهای انتقال الكترونيكی وجوه  (EFT)20
2-5)عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع21
2-5-1) عوامل خدماتی21
2-5-2) عوامل مالی22
2-5-3 )عوامل ارتباطی و انسانی23
2-5-4 )عوامل و شرایط فیزیکی24
2-5-5 )عوامل وابستگی سازمانی24
2-21) پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور67

 

 


انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تامین رشد اقتصادی است. از این دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم است. انتشار نوآوری تکنولوژی زمینه ای چند رسانه ای با تاریخچه طولانی است. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم به پذیرش نوآوری ها مطرح شده است. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید غنی است اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند.

 

 


شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی وجود دارد، شناختی کلی و عمومی است. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید، هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می شود.این فصل از سه بخش تشکیل شده است. اسکات موتون  (1991) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه و فناوری اطلاعات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند.

 

 


در تعریف دیگر، فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاعات اطلاق می شود که با پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازند. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و... است)همان منبع، ص15 و 14).