توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
هوش هیجانی
2-1- هوش:11
2-2- هیجان:12
2-3- تاریخچه هوش هیجانی :12
2-4-تعاریف هوش هیجانی:15
2-4-1-هوش هیجانی و هوش عمومی :15
2-4-2- مدلهای هوش هیجانی :17
2-4-3- چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی27
2-4-4- هوش هیجانی و شغل (محیط کاری) :28
2-4-5- ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان :30
2-4-6- هوش هیجانی و رهبری گروه:31
2-4-7- اکتساب و بهبود هوش هیجانی :31
2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با هوش هیجانی و تعارض سازمانی :50
2-6-1- پژوهشهای داخلی:50
2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض:50
2-6-1-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی53
2-6-2- پژوهشهای خارجی:57
2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض:57
2-6-2-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی:59
2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش:61

 

 


هوش یکی از جذابترین و جالب توجه¬ترین فرآیندهای روانی است که جلوه¬های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می¬شود. کلمه هوش تحت عنوان عقل و خرد  از دیرباز در مباحث فلسفی و ادیان مختلف به کار رفته است اما مطالعه آن به شکل علمی از اوایل قرن بیستم آغاز شده است. وقتی روانشناسان شروع به نوشتن و تفکر در مورد هوش کردند ابتدا بیشتر روی جنبه¬های شناختی آن مانند حافظه و حل مسئله متمرکز شده بودند. (استرنبرگ  و همکاران، 2002، ص 311)

 

 

یکی از قدیمی¬ترین تعاریف توسط بینه و سیمون  (1916) به صورت زیر مطرح شده است:«قضاوت و به عبارت دیگر عقل سلیم،  شعور عملی، ابتکار، استعداد انطباق خود با موقعیت¬های مختلف، به خوبی درک کردن، به خوبی استدلال کردن. اینها فعالیتهای اساسی هوش به شمار می¬روند (نقل از مارنات، ترجمه پاشا شریفی و نیکخو، 1379). 

 

 

یکی دیگر از تعاریفی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته تعریف مطرح شده توسط وکسلر (1958) می¬باشد. او هوش را یک مفهوم کلی تلقی می¬کرد که شامل توانائی¬های فرد برای اقدام هدفمندانه، تفکر منطقی و برخورد مؤثر با محیط است.

 

 

او تاکید داشت که هوش کلی را نمی¬توان با توانایی هوشمندانه معادل دانست، بلکه باید آن را به عنوان جلوه¬های آشکار شخصیت تلقی نمود. لذا از نظر وکسلر هوش می¬تواند اجتماعی، عملی یا انتزاعی باشد اما نمی¬توان آن را مستقل از جنبه¬های غیر ذهنی   مانند ابتکار، سایق، علایق یا نیاز به پیشرفت اندازه¬گیری کرد. (مارنات، 1379).