توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی نظریات مرتبط با تاثیر رسانه با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌

2-2-2-1. نظریه استحکام

2-2-2-2. نظریه شکاف آگاهی

2-2-2-3. نظریه برجسته‌سازی 

2-2-2-4.  نظریه کاشت

2-2-2-5. نظریه وابستگی  مخاطبان

2-2-2- 6. چارچوب سازی 

2-2-2- 7. نظریه مارپیچ سکوت

2-2-2- 8. نظريه استفاده و رضامندي

2-2-2- 9. نظریه ی نشر نوآوری

2-2-2- 11. نظریه یادگیری اجتماعی

منابع

 

 

 

حجم زیادی از پژوهش‌های حوزه ارتباطات جمعی به بررسی تاثیر رسانه‌ها اختصاص دارد، که همین امر، نشان دهنده‌ی اهمیت و نفوذ رسانه‌ها در زندگی امروزی است. مک کوایل معتقد است، کلیات پژوهش ارتباط جمعی مبتنی بر این پیش فرض است که رسانه‌ها اثرات معناداری دارند. شیوفل با توجه به دیدگاه مک‌کوایل، تاریخچه پژوهش را در زمینه تاثیر رسانه‌ها به چهار مرحله تقسیم می کند. مرحله اول- تاثیر مطلق رسانه‌ها - که به شدت تحت تاثیر  تجربه پروپاگاندای آلمان بود، از قرن بیستم تا آخر دهه‌ی 1930 را در بر می گیرد. مرحله دوم که تا پایان دهه 1960 به طول انجامید، دوره بازنگری در پارادایم (الگو) اثرات مطلق رسانه‌ای و حاکمیت این دیدگاه است که رسانه‌ها در تغییر نگرش‌ها اثرات حداقلی دارند (تاثیر محدود). در مرحله سوم که از دهه 1970 آغاز می شود، تسلط با پژوهش درباره اثرات قوی رسانه‌هاست. اما مرحله چهارم که مرحله کنونی است، از دهه 1980 آغاز شده و وجه مشخص آن «ساختارگرایی اجتماعی» است (تاثیر حاصل از مذاکره یا توافق).  (شیوفل ،1999: 104 به نقل از مک کوایل، 1388: ­355-360).

 

 

 

در باب تاثیر رسانه‌ها بر الگوی رفتاری، به معنای عام و الگوهای مصرفی، به معنای خاص، نظریه‌های متفاوتی ارائه شده که وجهه اشتراک آنها این است که رسانه‌ها، بویژه رسانه‌‌های دیداری و شنیداری، قادرند بر اندیشه‌‌ها، شیوه زندگی و الگوه‌های رفتاری مخاطبان تاثیر بگذارد. اما بین صاحب نظران، بر سر میزان تاثیر رسانه‌ها اتفاق نظر جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌ ای وجود ندارد. چنانچه برخی معتقدند، رسانه‌ها تاثیر شگرف و بی‌بدیلی بر اندیشه و رفتار مخاطبان برجای می‌گذارند. در حالیکه برخی دیگر از نظریه پردازان، به اثر تعدیل یافته رسانه‌ها معتقدند. اینان عقیده دارند که عوامل و متغییرهای فردی، محیطی و اجتماعی قادرند اثرات رسانه‌ها را دستخوش تغییر سازند (شیخ الاسلامی و عسگریان،1389: ­33-34).