توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت ساختار گروهي: گرايش نوين مديريت

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید:33  اسلاید

این فایل در زمینه "ساختار گروهي:گرايش نوين مديريت "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

ساختار گروهي

پيشينه و مفهوم گروه

تعريف گروه

انواع گروههاي سازماني

مقايسه جنبه هاي گوناگون انواع گروهها

كاربرد روش گروهي در ارتباط با موقعيتهاي گوناگون

كاربرد شيوه گروهي

دستاوردهاي گروهي

خسارتهاي گروهي

فرآيند تشكيل و راه اندازي گروه

الگوهاي تشكيل و راه اندازي گروه

الگوهاي دگرگونيهاي منابع 

الگوي فرآيندهاي گروهي

فعاليت گروه

مراوده ها

عواطف و احساس ها

هنجارها

زير ساخت هنجارهاي گروهي

گروههاي فرآيند كار

گروههاي كار كارساز