توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی عزت نفس و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عزت نفس

عزت نفس و شادکامی

عزت نفس درقرآن مجید

عزت نفس کلی

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

مولفه های اساسی عزت نفس

ماهیت عزت نفس

عزت نفس در دوره نوجوانی

نظریات مرتبط با  عزت نفس

منابع

 

 

 

      یكی از موضوعات مهم مورد توافق نظریه پردازان روانشناسی عملكرد مهم "خود  " در فرآیند عزت نفس است. اگر چه امروزه، این نظریه پردازان در مورد كانونی بودن "خود" و اهمیت آن در فرایند عزت نفس توافق دارند، دیدگاه های مختلف روان شناسی تعاریف مختلفی از "خود" ارائه می دهند. در زمان های مختلف توجه به خود دستخوش تغییراتی گشته است. اگر چه در بعضی از زمان ها مطالعات روی "خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در دهه های اخیر این مفهوم بار دیگر مورد توجه فراوان روان شناسان قرار گرفته است (پورشافعی،1370).

 

 

 

      عزت نفس یكی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شكوفایی انسان هاست كه در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران امور تربیتی قرار گرفته است. عزت نفس به معنای قضاوت شخص از ارزشمندی خود است و به نگرش فرد از خود دلالت می كند.  افراد با بررسی نحوه ی كنار آمدن با استانداردها  و ارزشهای مورد نظر خود و مقایسه ی چگونگی عملكرد خود با دیگران به این قضاوت دست می پردازند. عزت نفس چگونگی احساس خود درباره ی خود است و بر همه ی افكار، ادراكات، هیجانات، آرزوها، ارزش ها و اهداف شخصی نفوذ دارد و كلید رفتار آدمی می باشد.