توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی اعتماد عمومی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 اعتماد عمومی    
 تعریف اعتماد    
 مفهوم اعتماد    
 انواع اعتماد    
 عناصر اعتماد    
 اعتماد عمومی    
 انواع اعتماد عمومی    
 ابعاد اعتماد عمومی    
 اهمیت اعتمادعمومی    
 پیامدهای اعتماد عمومی    
 پاسخ گویی و اعتماد عمومی    
 دلایل عمومی افول اعتماد عمومی    
 دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی    
 راهکارهای بهبود اعتماد عمومی    
 تحقیقات انجام شده    
 تحقیقات داخلی    
 تحقیقات خارجی    
جمع‏بندی    
شکل(2-4)مدل مفهومی پژوهش    

 

 

 

راجر اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب¬پذیر نگه¬داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل بر اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می¬زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، می¬داند. در تعریف دیگری روتر آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می¬توان به واسطه¬ی آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد بیان می¬کند.

 

 

 

همچنین به عقیده گوردون اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه¬های فرصت طلبانه رفتار نکند در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می¬کنند و از آسیب¬زدن به من خودداری می¬کنند.

 

 


همچنین هاورسون نیز اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها و فرآیندها یا اشخاص تعریف کرده است. بنابراین اعتماد را به طور کلی می¬توان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف کرد.