توضیحات کامل :

در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی-«بیل کششی یا دراگلاین » در41 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر کاربردی طبق موارد زیر بیان شده است:

1- تعریف بیل مکانیکی

2- نحوه کارکرد بیل مکانیکی

3- عمق اپتیم حفر

نتیجه تصویری برای دراگلاین

4- مزایای بیل مکانیکی

5- تعریف دراگلاین

6- یکی از مهمترین موارد برتری دراگلاین بر سایر ماشین آلات این است که :

7- ساختار دراگلاین

تصویر مرتبط

8- قسمت هاي اصلي دراگلاين و نحوه عملكرد آن:

9- اجزاء تشکیل دهنده دراگلاین

10- طبقه بندی جام ها بر حسب نوع خاک عبارتند از:

11- بار مجاز وارد بر دراگلاین :

12- موارد کاربرد دراگلاین:

13- مشخصات فني، قدرت و ظرفيت :

14- انواع دراگلاين بر اساس نوع شاسي:

15- انواع دراگلاين بر اساس نوع جام:

نتیجه تصویری برای دراگلاین

نتیجه تصویری برای انواع دراگلاين بر اساس نوع جام