توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی نظریه های ارتباطی در علوم اجتماعی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-1 نظریه اعتماد

2-3-1-1 رویکرد فلسفی از مفهوم اعتماد

2-3-1-2 عناصر دخیل در مفهوم اعتماد

2-3-1-3 کارکردهای گوناگون اعتماد

2-3-2 نظریه اقناع

2-3-2-1 پیشگامان نظریه اقناع

2-3-2-2 اقناع چیست؟

2-3-2-3 هدف ترغیب

2-3-2-4 شیوه های اقناع

منابع

 

 

 

در ادبیات نظریه اعتماد، دو دسته نظریه های کلان و خرد در مورد اعتماد مطرح شده اند. در نظریه‌های کلان و عمدتاً کلاسیک، نظریه پردازانی چون اسپنسر، دورکیم، تونیس، مارکس، وبر و.... معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند و اعتماد را به عنوان ویژگی نظام اجتماعی و یک ویژگی جمعی مفهوم سازی می کنند.

 

 

 

 «در نظریه های خرد و عمدتاً معاصر، نظریه پردازانی چون اریکسون، کلمن، جانسون و... معتقد به عوامل فردی و خرد هستند؛ یعنی عواملی که متأثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی های زیستی، روانی و ارتباطی فرد است. این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند و بیشتر به ارتباطات و روابط اجتماعی توجه دارند» (اوجاقلو و زاهدی، 1384، 99 – 100).