توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی اخلاق حرفه ای با فرمت docx در قالب 101 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب:
چکیده
- مقدمه
– تعریف اخلاق
–قدمت اخلاق
– علم اخلاق
- فلسفه اخلاق
- چرا اخلاق؟
- اخلاق نردبان یا سرسره
- ماهیت شخصی اخلاق
- انواع فرهنگ های اخلاقی
- سه گام در نهادینه سازی اخلاق
- الکوی نهادینه سازی اخلاق
- جایگاه راهبردی اخلاق
- مدیریت اخلاق در سازمان
- فواید مدیریت اخلاق در سازمان
- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق
- کارکرد های مدیریت اخلاق
- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان
- سازمان های اخلاقی سازمان های پیش بینی پذیر
- نقش قوانین اخلاقی در اخلاق سازمانی
- تداخل اخلاق شخصی،شغلی و سازمانی
- سطوح سیستم اخلاقی
- سطح اجتماعی
- سطح قانونی
- سطح سازمانی
- سطح فردی
- سه مدل رایج اخلاق
- مدل منفعت طلبی
- مدل حقوقی
- مدل عدالت 
- اصل عدالت توزیعی
- اصل جوانمردی
-اصل تکلیف طبیعی یا فطری
- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمانی
- آغازگرایی
- فرد گرایی
- فصیلت گرایی
- از تئوری تا عمل
- تحویلی نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان
- ابعاد تحویلی نگری
- اصول اخلاقی در سازمان
- شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی
- اخلاق حرفه ای
- اصول اخلاق حرفه ای
- اهمیت اخلاق حرفه ای
- ارزش های اصول اخلاق حرفه ای
- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای
- استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای
- توسعه منشور اخلاق حرفه ای

 

 


علم اخلاق قرن ها قبل از میلاد مسیح در مشاغل و حرفه های گوناگون وارد شده است. مفهوم اخلاق حرفه ای از علم اخلاق اتخاذ شده است.

 

 


اخلاق جمع خلق است و خوی، خوی های نیکو و بد انسان را می گویند و علم اخلاق، علمی است که به بررسی بد و نیک خوی ها می پردازد. (عاملی، 1381: 19).

 

 


علم اخلاق به منزله¬ی یک دانش دارای ارزش فراوانی است و در آثار عالمان غربی و اسلامی به آن توجه فراوانی شده است. علم اخلاق در واقع با یک سری از سؤالات گوناگون در مورد اینکه چه چیز خوب است، درست است، فضیلت است و حسن است و یا ارزش و اهمیت دارد، روبه رو است.