توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت آموزشی انگيزش و انواع انگیزه جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 90 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

انگيزش يكي از ساده‌ترين ودر عين حال پيچيده‌ترين وظايف مديريت است.چه كسي مسئول انگيزش است؟آيا از يك كارگر مي‌توان انتظار داشت كه خود، به تنهايي، انگيزش خودش را فراهم آورد؟آيا انگيزش را مي‌توان يكي از وظايف مديريت به شمار آورد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها چندان ساده نيست.
برخي از مؤلفان، انگيزش را در زمرة محدودة دروني افراد مي‌بينند. نظريه‌هاي ديگر، انگيزش را نشأت گرفته از سرچشمه‌اي خارج از فرد مي‌دانند

 

 


فهرست مطالب
هدف‌هاي آموزشي
انگيزش
Needs -Wants- Desires
تعريف انگيزش
انگيزه
فرايند اساسي انگيزش
نيازها
سائق‌ها
تقسيم‌بندي انگيزه‌ها
انگيزه‌هاي فيزيكي
انگيزه‌هاي اجتماعي
انگيزه رواني
ايجاد انگيزه در كاركنان
نظريه‌هاي انگيزشي
نظريه هاي انگيزشي محتوايي
نظريه‌هاي محتوايي
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو
نيازهاي پنج‌گانه مازلو
نياز به امنيت و سلامت
نيازهاي اجتماعي
نياز به احترام
نياز به خودشكوفايي (كمال‌يابي)
آن دسته از افراد كه به سمت خودشكوفايي حركت نمي‌كنند
افرادي كه به سوي خودشكوفايي حركت مي‌كنند
نظريه دو عاملي انگيزش هرزبرگ
عوامل بهداشتي
عوامل انگيزاننده
نظريه كسب موفقيت
موفقيت طلب Achiever
نيازهاي مهم در محيط كاري
نياز به قدرت
نياز به وابستگي
نظريه ارگ آلدرفر
نيازهاي وجودي
نيازهاي وابستگي
نيازهاي رشد
نظريه دو ساحتي انسان
مفروضات تئوري X
«تئوري y»
نظريه‌هاي فرآيندي انگيزش
نظريه ‌هاي فرآيندي
نظريه انتظار
مدل نظريه انتظار
توسعه و تكامل نظريه انتظار
عقايد پورتر و لالر
عملكرد به دو نوع پاداش منجر مي‌شود
نظريه تساوي يا برابري
نظريه تساوي
نسبت ورودي به خروجي خود با ديگران
نظريه مبتني بر تعيين هدف
اسناد
ديدگاه‌هاي تقويتي انگيزشي
انواع نظريه ‌هاي تقويتي
تقويت مثبت
تقويت منفي
تنبيه
خاموش‌سازي
انگيزش در عمل
خصوصيات مطلوب شغل
خصوصيات مطلوب شغلي (مدل هاكمن و اولدهام)
سامان‌دهي محيط كار
كاربرد در پرستاري