توضیحات کامل :

دانلود پاورپوينت درس اقتصاد کوچ نشینان ایران جهت رشته جغرافيا قالب  200 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

 

 

این کشور در بیشتر دوران اول زمین شناسی
(570 تا 240 میلیـون سال پیش ) زیر آب بوده و قسمتهایی از آن از آب بیرون آمده و تحــت تاثیر عوامل فرسایش قرار گرفته است.
طی دوران دوم زمین شناسی نخستـین علائم کوهزایی آلپی در اواخر دوره تریاسی بروز نمـوده و بخش وسیعی از ایران را جنگلهای انبوه ، دریاچه و مردابها پوشانده بود

 

 

 

 


طی دوران دوم زمین شناسی (240 تا 100 میلیون سال پیش ) نخستــین چین خوردگی شدیـد مربـوط به کوهـزایی آلپــی در اواخــر ژوراسیک در سراسر ایـران مـرکـزی به وقـوع پیوسته و نیز قسمت عمده کوهـهای البـرز از آب خارج شدند و اواخر این دوره با پیشـروی سراسری دریا ، بسیاری از نواحی ایران مرکزی و ارتفاعات البرز به زیر آب رفت.

 

 

 

 

چین خوردگیهای این دوره و ایجاد گسلهای فراوان در البـرز و فعالیتهای رسوبگـذاری در زاگـرس و ... واثـرات آن بر روی ایـران مرکـزی باعـث به وجـود آوردن سیـمای کنونی پستـی و بلنـدی سـرزمـین ایران شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول)کلیاتی درباره موقع و مشخصات طبیعی ایران در ارتباط با کوچ و اقتصاد کوچ نشینی
فصل دوم) معرفی اجمالی کوچ نشینان ایران و پراکندگی جغرافیایی آنها
فصل سوم) تعاریف ، مفاهیم و روش مطالعه اقتصاد کوچ نشینی
فصل چهارم)مرتع ونقش اقتصادی آن در میان کوچ نشینان
فصل پنجم)دامداری ودامپروری ونقش اقتصادی آن
فصل ششم) کشاورزی در نظام کوچ نشینی و نقش اقتصادی آن
فصل هفتم) صنایع دستی کوچ نشینان و ارزش اقتصادی آن
فصل هشتم)فعالیتهای متفرقه در نظام کوچ نشینی ووضع اقتصادی آن
فصل نهم ) روابط اقتصادی (مبادله )میان کوچ نشینان و یکجا نشینان
فصل دهم ) مسائل و مشکلات ، راهکارهای پیشنهادی در زمینه بهبود اقتصاد کوچ نشینان