توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مفهوم و فرایند ارتباطات جهت رشته ی جامعه شناسی در قالب 74 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

انتقال اطلاعات از فرستنده به گيرنده به طوری كه اطلاعات توسط دريافت كننده قابل درک باشد. به عبارت ديگر: انتقال و تبادل اطلاعات،معانی و مفاهيم و احساس ها بين افراد

(ارتباطات موثر آن است كه فرستنده بتواند منظور خود را به گيرنده پيام برساند.)عموما ارتباطات زمانی موثر است كه محركی را به عنوان آغازگر و مورد نظر فرستنده با محرک مشهود گيرنده كه از خود بروز می دهد در يک راستا قرار دهد و آن دو را به گونه ای نزديک به هم مورد توجه قرار دهد. ارتباطات زمانی كامل است كه معنی و مفهومی كه از ذهن فرستنده است و قصد دارد آن را ارسال دارد ( معنی مورد نظر يا منظور)، با آنچه گيرنده از ان دريافت می كند و از خود نشان می دهد ( معنی مورد مشاهده يا شاهد) يكی باشد.بديهی است كه هر فراگرد ارتباطی همه آنچه در ذهن فرستنده است به گيرنده منتقل نمی شود يا اگر منتقل می شود به مرحله جذب  نمی رسد و به گونه مشهود مشاهده نمی شود.

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف ارتباط

ارتباط چيست؟

فرایند ارتباط

زمانی در روابطمان موفقیم که..

مهارت ارتباطی

اهمیت ارتباط

پيامد های فقدان مهارتهای ارتباطی

هدف برقراری ارتباط

اجزای ارتباط

تعريف ارتباط موثر

ارتباط موثر چيست؟

مراحل برقراری ارتباط موثر

و...