توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت ماشینكاری وایركات جهت رشته ی مهندسی در قالب 90 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

ماشینكاری وایركات، فرآیند برادهبرداری است كه در آن از یك منبع با انرژی ترموالكتریكی بهمنظور برادهبرداری استفاده میشود. فرآیند برشكاری بهوسیله جرقههای متناوب و كنترل شدهای است كه بین الكترود یعنی سیم و قطعه كار زده میشود. الكترود سیم نازكی است كه از قرقره باز شده و از درون قطعه كار عبور كرده و از سمت دیگر توسط مكانیزم مربوطه خارج میشود. بین سیم و قطعه كار فاصله كوچكی به نام گپ وجود دارد كه در حین انجام ماشینكاری مایع دیالكتریك آن را دربر میگیرد و در ولتاژ مناسب تخلیه الكتریكی بین سیم و قطعه كار اتفاق میافتد و جرقههای ایجاد شده قطعه كار را بهصورت موضعی تبخیر كرده و مایع دیالكتریك آنها را از محل شستشو میدهد و فرآیند برادهبرداری انجام میگیرد. ماشینكاری وایركات در چند سال اخیر با توجه به نیاز روزافزون در برخی از زمینههای ساخت و تولید بخصوص صنایع قالبسازی دقیق، بسیار پیشرفت كرده و مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

معرفی فرایند (مبانی فرایند)

کاربرد های فرایند

اجزاء ماشین

تشریح فرایند

تأثیر پارامترهای ورودی بر پارامترهای خروجی

نظارت و کنترل فرایند

توسعه فراوری فرایند

نمودار , فیلم و عکس

 منابع و مأخذ