توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت بین والدین را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

مشاهده خشونت بین والدین یک واقعه ضربه‌زننده برای کودک می‏باشد. روسمن  و هو  (2000) توضیح می‏دهند کودکی که در خانواده واجد خشونت‌، رشد و پرورش می‌یابد، به‏مانند این است که در«نوعی منطقه جنگی»زندگی می‏کند. گاهی‌ اوقات وقوع حمله بین والدین را می‏تواند پیش‌بینی کند، اما گاهی اوقات نزاع به‏صورت‌ غیرمنتظره شروع می‏شود. این وضعیت باعث می‏شود که فرزندان احساس درماندگی و ترس داشته باشند(برندهارت  ، 2004). 

 

اختلال فشار روانی بعد از ضربه دارای چهار عامل ملاک می‏باشد:
عامل‌  A: مواجهه با واقعه ضربه‌زننده:کودک با حوادث تهدیدکننده مواجه می‏شود. 
عامل‌B: تجربه مجدد علائم و آثار تجدید خاطرات و تفکرات ناخوانده که اغلب‌ شب‌هنگام در شب‌ زنده‌ داری‌ها رخ می‏دهد. ازاین‌رو کودک دچار کابوس‏های شبانه و خواب‏های نامنظم می‏شود. 
عامل‌C: کودک ممکن است از افکار، احساسات و نیز مکان‏ها و کارهایی‌ که یادآور واقعه هستند،اجتناب نماید. 
عامل‌D: بیش برانگیختگی:این عامل به پیامد‏های روانی مواجهه مربوط است: از جمله‌ خواب آشفته، مشکلات تمرکز، کج‌خلقی، انفجار عصبانیت، وحشت‌زدگی، و بیش‌حساسی. 

 

 

 

کریج  ‌(2000) جهت بیان علائم اختلال فشار روانی پس از ضربه در دوران‌ کودکی و نوجوانی،به تفاوت‌‏های رشدی توجه می‏کند. موقع ارزیابی تأثیرات ضربه روانی‌ بر کودکان لازم است چندین بعد در نظر گرفته شود. این ابعاد ویژگی‌‏های فردی کودک، ماهیت اتفاق ضربه‌زننده،و محیط اجتماعی کودک هستند. این مراحل باهم ارتباط متقابل‌ دارند و هرکدام می‏تواند منبع خطر یا منبع حمایت باشند(برند هارت ، 2004). دو نوع ضربه وجود دارد. نوع‌ I غیرمنتظره و ناگهانی است و خارج از خانواده رخ‌ می‏دهد،مثل وقوع تصادف یا بلایای طبیعی. از علائم آن بیش‌برانگیختگی،اجتناب و دوری می‏باشد. نوع‌ II مواجهه با وقایع مکرر و مزمن و طولانی‌مدت است. خاطرات این‌ اتفاقات به نظر محو و نامشخص می‌شوند. این نوع معمولا به دنبال فشارهایی چون‌ خشونت خانگی که در خفا و سکوت رخ می‏دهد،به وجود می‌آید(برند هارت 2004). 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت بین والدین

2-1- پیشینه نظری    8
2-1-1- خشونت:    8
2-1-1-1- تعریف خشونت:    9
2-1-1-2-انواع خشونت:    9
خشونت مستقیم:    9
خشونت  جنسی:    10
خشونت روانی:    10
خشونت غیر مستقیم:    10
خشونت غیر مستقیم به دو نوع است:    10
خشونت کلتوری:    11
خشونت ساختاری یا سازماندهی شده:    11
خشونت خانوادگی    11
2-1-1-3- پیش زمینه ها:    12
2-1-1-4- عوامل:    15
2-1-1-5- چارچوب نظری    18
2-1-1-6- چهارچوب نظری‌ مواجهه با خشونت جسمی بین والدین    19
2-1-1-7- نظریه‌‏های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین    20
نظریه فشار روانی بعد از ضربه‌    20
نقش خانواده‏ها در شخصیت فرزندان    22


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی