توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدارس هوشمند که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

در سال 1984 ديويد پركينز و همكارانش در دانشگاه هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه‌اي نوين در برنامه‌هاي آموزش و پرورش، با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه نمودند. اين طرح به تدريج در چند مدرسه اجرا گشت و بعدها تا حدودي توسعه يافت. گفته مي‌شود اولين مدارس هوشمند در سال 1996 در انگلستان تاسيس شد و سپس طرح راه‌اندازی مدارس هوشمند در کشور مالزی به اجرا درآمد و  با ارایه الگویی موفق، توانست تجربه خود را به سایر کشورها نیز منتقل کند  و امروزه علاوه بر مالزی کشورهای ايرلند، مصر و استراليا نیز برای هوشمند کردن مدارس خود اقدام کرده‌اند. (هوشمند‌سازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ،1390،ص12)

 

 

 

دو رويكرد در كتاب هاي درسي در نظر گرفته شده است. الف: پروژه هايي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات نظير استفاده از رايانه براي پژوهش و انجام پروژه هاي گروهي ب: فعاليت هاي خاص در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات نظير استفاده از واژه نگار براي نوشتن يك گزارش، نرم افزارهاي گرافيكي و استفاده از سي دي هاي آموزشي. دانش آموزان در انجام دادن تكاليف گوناگون درسي بايد از رايانه استفاده كنند. مهمترين استفاده از رايانه در انجام دادن پروژه ها و امور پژوهشي است. همچنين از رايانه ها به منزله ابزاري براي وارد كردن داده ها، رسم جدول و كشيدن نمودار استفاده مي شود.گنجاندن فناوري هاي جديد در كتاب هاي درسي ضمن آشنا كردن دانش آموران با توانايي ها و قابليت هاي رايانه، ترس از آن را نيز در آن ها از بين مي برد و سبب مي شود كه فضاي علم از مرز كتاب ها فراتر رود ( حقيقي، 1388، ص 2)

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری مدارس هوشمند

تعریف عملیاتی مدارس هوشمند

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند

1-2- تاريخچه استفاده از فناوري در آموزش    8
2-2- اهميت و نقش فناوري در آموزش    13
3-2- جايگاه و نقش حیاتی فناوري در آموزش وپرورش    16
4-2-موانع و مشكلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش    18
5-2- هوشمند‌سازي مدارس    21
6-2-اسناد پشتيبان هوشمند سازی مدارس    22
سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران    22
برنامه پنجم توسعه    22
سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش    23
سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور    23
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش    23
نقشه جامع علمی کشور    24
7-2- پيشينه هوشمند‌سازي مدارس    25
پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در جهان    25
8-2-پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران    26
جدول( 1-2)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها( تيرماه 90)    28
13-2- پیشینه تحقیق    29
پیشینه خارجی    29
پیشینه داخلی    35
14-2- جمع بندی و نتیجه گیری    44
منابع و ماخذ    46
فهرست منابع :    46