توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمندسازی مدارس که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

 

 

 

هوشمندسازي مدارس از راهبردهاي اساسي تحول بنيادين آموزش و پرورش است. بر اساس سند ملي تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش، هوشمندسازي مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي طي سه مرحله به انجام خواهد رسيد. مدرسه، معلمان و خانواده.

 

دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم که به عنوان یکی از هدف‌های اصلی در سند چشم‌انداز آمده است نیازمند توسعه همه جانبه علمی در تولید و تجاری سازی دانش است. آموزش الكترونيكي به عنوان ابزاری قدرتمند در عملیاتی کردن این هدف باعث ايجاد فرصت‌هاي برابر در فراگيري در همه جا، همه زمان و براي همه مي‌شود و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به هدف فوق داشته باشد ( سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 1389،ص 56).

 

 

در بند الف ماده 19 برنامه پنجم توسعه كشور آمده: دولت موظف است تا پايان برنامه، فناوري اطلاعات و ارتباطات را در كليه فرايندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرايندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي به كار گيرد. وزارت آموزش و پرورش نيز موظف است تا پايان برنامه، آموزش از راه دور و رسانه‌اي را به منظور تضمين دسترسي به فرصت‌هاي عادلانه آموزشي تحقق ببخشد. بند ده ماده 19 نیز به بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی برای تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی اشاره دارد ( سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،1389،ص20)

 

 


سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش 
 توانمند‌سازي و تحول‌آفريني در نظام آموزشي دستیابي به اهداف يادگيري وتاكيد بر نقش و جايگاه معلم و عدالت آموزشي و حفظ و تقويت ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگي جهت فراهم آوردن محيط ياددهي- يادگيري مبتني برفناوري اطلاعات وارتباطات در نظام آموزش و پرورش است.

 

 


سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
در اين سند موارد زیر، جهت بكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات آمده است: 
1)تسهيل آموزش‌هاي رسمي مبتني بر فناوري اطلاعات در مدارس با گسترش شبكه اينترنت و هوشمندي مدارس؛ 
2)تقویت سیستم آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ وکوچک ودانشکده ها. 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری هوشمندسازی مدارس

تعریف عملیاتی هوشمندسازی مدارس

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندسازی مدارس

1-2- تاريخچه استفاده از فناوري در آموزش    8
2-2- اهميت و نقش فناوري در آموزش    13
3-2- جايگاه و نقش حیاتی فناوري در آموزش وپرورش    16
4-2-موانع و مشكلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش    18
5-2- هوشمند‌سازي مدارس    21
6-2-اسناد پشتيبان هوشمند سازی مدارس    22
سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران    22
برنامه پنجم توسعه    22
سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش    23
سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور    23
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش    23
نقشه جامع علمی کشور    24
7-2- پيشينه هوشمند‌سازي مدارس    25
پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در جهان    25
8-2-پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران    26
جدول( 1-2)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها( تيرماه 90)    28
13-2- پیشینه تحقیق    29
پیشینه خارجی    29
پیشینه داخلی    35
14-2- جمع بندی و نتیجه گیری    44
منابع و ماخذ    46
فهرست منابع :    46