توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوشی دانش آموزان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری تیزهوشی دانش آموزان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق تیزهوشی دانش آموزان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 


تعريف رنزولي  (1998) از استعداد شامل، تأثير متقابل 3 کيفيت اصلي و ضروري: توان بالاتر از حد متوسط اجراي وظايف، انگيزش ذاتي و خلاقيت مي باشد. افرادي هستند که ادعا مي کنند دانش آموزان با استعداد بايد آموزشي مشابه با دانش آموزان بي استعداد ببينند(مثل مارگولين ، 1996، ساپون- شوين ، 1994 و 1996). به عبارت ديگر مخالفان خدمات خاص ادعا مي کنند که دانش آموزان با استعداد خود داراي مزيت هستند و نيازي به خدمات خاص ندارند زيرا آن ها بيشتر از حد معمول تحصيلي توان و توانايي دارند.

 

 

 بيشتر دلايل ديگر که براي اقامه استدلال عليه آموزش خاص براي افراد با استعداد عنوان مي کنند به صورت ذيل است:
1- کودکان با استعداد به خودي خود وظايف خود را انجام مي دهند (خود پيشرفت مي کنند).
2- کودکان با استعداد را مي توان در کلاسهاي معمولي مورد رسيدگي قرار داد. 
3- برنامه هاي مربوط به کودکان با استعداد براي تمام کودکان خوب است. 
4- کودکان با استعداد بايد ياد بگيرند با هم سالان خود کنار آيند.
5- هر کسي با استعداد است(فدراسيون بريتانيايي معلمان کلمبيايي ، 2004).

 


برخي از انتقادات تا آن جا پيش رفته اند که اظهار مي کنند که دانش آموزان با استعداد هستند زيرا آن ها منابع و حمايت هاي آموزشي بسيار زيادي در آغاز داشته اند (يعني اعضاي خانواده تحصيل کرده و مشوق به همراه منابع اجتماعي اقتصادي بسيار(ساپون- شوين، 1996).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تیزهوشی دانش آموزان

گفتار اول: تيزهوشي    7
چند تعريف از استعداد (تيزهوشي)    7
تاريخچه ي تيزهوشي و بااستعدادي    8
خصوصيات و ويژگي هاي مرتبط با افراد با استعداد    11
جدول (2-1) مقايسه دانش آموزان خوب و دانش آموزان با استعداد(زابوس،1989، صفحه 98)    12
تيز هوشي در اقليت هاي نژادي و دختران    14
تاب آوری (رزيلنسي) در تيزهوشان    14
تناقضات مربوط به ارائه آموزش خاص براي افراد با استعداد و تيزهوش    16
نظریه های جاري در مورد هوش، استعداد و برنامه ريزي آموزشي    22
اثر برنامه هاي مختلف بر دانش آموزان با استعداد    26
جدول (2-2) مزايا و معايب برنامه هاي مختلف براي افراد با استعداد(دلکورت و همکاران، 1994، صفحه 49)    30
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    33
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    33
تحقيقات  انجام شده ی داخلي    36
منابع    47