توضیحات کامل :

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه  پیشرفت دانش آموزان 10 جلسه


 

*** کامل ترین و جامع ترین پروتکل درمانی و مشاوره گروهی ابراز وجود با 90 صفحه ورد

 


پکیج آموزشی مشاوره گروهی ابراز وجود

ابراز وجود به معنی احترام گذاشتن به خود و دیگران است. ابراز وجود بر این اعتقاد استوار است که عقاید، باورها، افکار و احساسات ما و دیگران به یک اندازه اهمیت دارند و این در مورد افراد دیگر نیز صادق است. ابراز وجود در واقع به معنی آگاه بودن از نیازها و خواسته های خود است. بر خلاف اعتقادات غلطی که در این مورد وجود دارد، ابراز وجود به معنی به دست آوردن خواست فردی به هر قیمتی نیست.

 


ابراز وجود کردن یعنی توانایی بیان خویشتن به طور روشن، مستقیم و شایسته، ارج نهادن به احساس و فکر خود، عزت و حرمت برای خویشتن قایل شدن و شناخت نقاط قوت و محدودیت های خویشتن است. نکته مهم در ابراز وجود، صداقت است. بی آن که در خصوص افکار و احساسات خویش با خود روراست باشید، دسترسی به ابراز وجود دشوار است. همه ی ما غالبا وقتی با افراد دیگر صحبت می کنیم آنچه را که می خواهیم بگوییم تغییر می دهیم به گونه ای  که شاید تأثیر خاصی را منتقل کنیم، تا دیگران ناراحت نشوند، یا بدین منظور عمل می کنیم که آن ها را به انجام آن چه می خواهیم ترغیب کنیم. بنابراین، این ارتباط مبهم و غیرواقعی است.

 


چرا گاهی اوقات اکراه داریم که حتی درباره ی افکار و احساسات خودمان حقیقت را بگوییم؟ دلیل عمده اش این است که ما غالبا افکار و احساسات خود را نمی پذیریم یا درباره ی خود قضاوت و فکر می کنیم که باید به گونه ای دیگر باشیم. در فصل های بعد در مورد پذیرش خود و این که چرا خود را نمی پذیریم نیز صحبت خواهم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه نمونه جلسات مشاوره گروهی ابراز وجود

جلسه چهارم    ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص این که چرا خشم چیست؟ چرا خشمگین می شویم؟ آیا خشم مفید است؟ خشم می-تواند یک هیجان بسیار مخرب باشد، برخی علائم خشم پنهانی، چه وقت خشم خود را ابراز کنیم؟ تکلیف در خصوص حفظ آرامش و کنترل خشم در موقعیت های مختلف.  
جلسه پنجم    ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص فواید و مضرات خشم، راه-های کنار آمدن با خشم، رهنمودهایی برای ابراز خشم، تکلیف در رابطه با کنار آمدن با خشم. 
جلسه ششم    ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص در خواست کردن، گفتن بله و نه، چرا نه گفتن مشکل است؟ چگونه با ابراز وجود بله بگوییم؟ دادن تکلیف برای بحث