توضیحات کامل :

پرسشنامه مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی پارگامنت افلاک سیر 2007 با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 22 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


 

 

تفسیر مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی  

مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی برای استفاده در جمعیت ایرانی بر مبنای مقیاس پارگامنت  تدوین شده است (افلاک سیر،2007). در تدوین این مقیاس از بعضی ماده های مقیاس(RCOPE)  پارگامنت و همکاران (2000)، که به نظر می رسید برای مسلمانان قابل اجرا است استفاده شد. آیتم هایی که از مقیاس پارگامنت برای اعتقادات مذهبی مسلمانان اقتباس شده دوباره تنظیم شده، علاوه بر این آیتم های جدیدی گنجانده شده است که نشان دهنده ی اعتقادات دینی اسلامی می باشد (ماده های 1، 6، 13، 16، 18 ،22).

 

 

 بنابراین، از آنجایی که اعمال مذهبی نقش معنی داری در ایمان اسلامی بازی می کند، بعضی آیتم ها مطابق با اعمال مذهبی( شامل آیتم های 2، 7، 11، 14، 17، 20، مانند رفتن به زیارت هنگام احساس آشفتگی) تدوین شده است. فعالیت های مذهبی مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس فعالیت های که مسلمانان اغلب برای مقابله با  شرایط پر استرس زندگی به کار می برند با استفاده از مصاحبه و پایلوت از مسلمانان ایرانی، انتخاب شد. نتایج تحقیق افلاک سیر بر روی 200 نمونه ایرانی نشان داد که مقیاس مقابله مذهبی دارای روایی و پایایی خوبی است. 

 

 


این پرسشنامه شامل 22 ماده می باشد که بر پایه مقیاس پنج رتبه ای لیکرت از اصلاٌ (1) تا خیلی زیاد (5)  نمره گذاری شده است. و شامل 5 خرده مقیاس است مقابله مذهبی اعمال دینی (6 ماده)، مقابله ارزیابی خیرخواهانه دینی (6ماده)، مقابله دینی منفی (4 ماده)، مقیاس مقابله دینی فعال (3 ماده) و مقابله دینی منفعل (3 ماده). اعتبار درونی برای ابعاد مختلف قابل قبول بود. آلفای کرونباخ برای مقیاس های مختلف اعمال دینی 89/0، مقابله دینی منفی 79/0، ارزیابی خیرخواهانه دینی 82/0، مقابله دینی منفعل 72/0، و مقابله دینی فعالانه 78/0 گزارش شده است (افلاک سیر، 2007).