توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT

 
 
چكیده
تحلیل‌های انجام شده بر روی شبکه سیستان‌- بلوچستان و 24 شین IEEE توسط نرم‌افزار PSAT در محیط MATLAB انجام شده است. این نرم افزار جهت آنالیز پخش‌بار سیستم های قدرت استفاده می‌شود که در هنگام استفاده از آن باید موارد زیر رعایت گردد :
همیشه باید از كتابخانه PSAT برای تمامی آیتمها استفاده شود. 
در تحلیل نیوتن رافسون همیشه یك شین P-V را به عنوان شین Slack انتخاب می‌كنیم. 
برای امپدانس خطوط از مدل   خط استفاده‌كرده و هنگام وارد كردن پارامترها به‌صورت پریونیت، طول خطوط صفر وارد می‌شود. 
زمانیكه مدل UPFC را وارد شبكه می‌كنیم همواره ترانسفورمر سری به مدل   خط وصل شده و ترانسفورمر موازی به یك شین P-V اتصال داده شود.
 
 شبكه انتقال سیستان بلوچستان  
این شبکه به دلیل دارا بودن تنها یک خط تبادلی با شبکه برق کشور(شین بم) انتخاب گردیده است که این ارتباط به‌صورت بار بر روی شبکه مدل شده است. با این روش یک شبکه مستقل و بسته‌ای خواهیم داشت.
شبکه سیستان دارای 9 شین و 13 خط می‌باشد که واحدهای نیروگاهی بر روی 6 شین از این شبکه قرار گرفته است و تولید توان را در این شبکه عهده‌دار می‌باشند تمامی خطوط به جز خط خاش- سراوان از نوع دو مداره تک باندوله نوع CANARY می‌باشد. حداقل ولتاژ مجاز در شرایط عادی PU975/0و در شرایط اضطراری PU 95/0 فرض می‌شود. همچنین در شرایط عادی ولتاژ همه شینها حداکثر می‌تواند 05/1 پریونیت باشد. شایان ذکر است که اطلاعات شبکه سیستان از مدارک فنی پخش بار شبکه سراسری ایران مربوط به سال 1383 از شرکت مشانیر بدست آمده است . 
 
   
 
 
کلمات کلیدی:

شبیه سازی پخش بار

كنترل کننده یكپارچه توان

پخش بار سیستمهای قدرت

شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان

 
 
مقدمه
جهان در قرن بیست ویکم با چالش‌های جدیدی برای محافظت از ساکنان‌اش ،منابع‌اش ومحیط زیست‌اش روبه‌رو است. الکتریسته که عامل اصلی تغییرات در قرن پیش بوده است در سال‌هایی که پیش‌رو است نیز بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. اما در ابتدا زیرساخت صنعت برق خود باید دگرگون شود. درحال حاضر صنعت برق آمادگی  لازم را برای برآوردن خواسته‌های اقتصاد دیجیتال آینده، دنیایی ‌با رقابت ‌افزاینده ‌و محیط زیست در معرض خطر را ندارد. قوانین اخیر زیست محیطی ، مسائل مربوط به حق مسیر ، افزایش هزینه‌های ساخت و تنظیم مجدد و رشد سریع مصرف نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت ممکن سیستم های تولید و انتقال موجود را ایجاد می کند. 
 
صنایع الکترونیکی به دنبال تجهیزاتی با عملکرد با انعطاف پذیری بیشتر در سیستم‌های انتقال هستند که تا به کمک آنها محدودیت موجود در سیستم انتقال را کاهش داد. ادوات FACTS قادر هستند که انعطاف‌پذیری مورد نیاز سیستم انتقال را در حین عملکرد فراهم کنند . مدل UPFC انحصاری و مرکب از جبران‌سازهای سری و موازی سریع است و کنترل انعطاف‌پذیری از شبکه برق را فراهم می‌کند. ویژگی UPFC به‌عنوان یکی از ادوات FACTS پیشرفته، توانایی تنظیم دامنه ولتاژ شین و زاویه فاز و امپدانس خط می‌باشد. این ویژگی قدرتمند UPFC سبب می‌شود که از این وسیله در کاربردهای زیادی از جمله پایدارسازی ولتاژ و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده کرد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب                              
 
چكیده1
مقدمه.2

 

فصل اول:کنترل‌کننده یکپارچه توان.3

 1-1. مشخصه‌ها و اصول عملكرد پایه.3
            1-1-1. قابلیت‌های مرسوم كنترل خط انتقال.5
 

فصل دوم: مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش بار10 

       2-1. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش الموش.11 

             2-1-1. مبدل بدون تلفات خطوط تجهیز‌شده با UPFC11     
               2-1-2. روابط پخش‌بار بهینه شامل UPFC18

  2-2. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش نوروزیان  20

        2-2-1. مدل UPFC جهت مطالعات پخش‌بار20
                       2-2-1-1. مدل منبع ولتاژ سری (مبدل).20
                       2-2-1-2. مدل UPFC22
                       2-2-1-3. مدل تزریقیUPFC برای معادلات پخش‌توان.23     
            2-2-2. ابعاد UPFC.24

       2-3. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش نیوتن.26

             2-3-1. مدار معادل UPFC.26   
                       2-3-1-1. مدل بر پایه منبع ولتاژ.26
                      2-3-1-2. مدل نبوی نیاكی ایروانی.27
                      2-3-1-3. روابط UPFC جهت انجام معادلات پخش‌بار بهینه28
                                   2-3-1-3-1. معادلات توان UPFC.29
                                   2-3-1-3-2. تابع لاگرانژ UPFC31
                                   2-3-1-3-3. تابع لاگرانژ خط DC.32                                  
                                   2-3-1-3-4. ضرائب توان UPFC.32
                                   2-3-1-3-5. معادلات خطی‌سازی شده.33

              2-3-2. حالتهای اولیه UPFC در حل معادلات پخش‌بار بهینه40

                        2-3-2-1. دامنه‌ها و زوایای ولتاژ گرهی40 
                        2-3-2-2. برنامه زمانی (فهرست توان اكتیو).40
                        2-3-2-3. ضریب لاگرانژ40
                        2-3-2-4. منبع سری.41
                        2-3-2-5. منبع موازی.41
                        2-3-2-6. بررسی محدودیتهای متغیرهای قابل كنترل UPFC42
 

فصل سوم: انتخاب مدل كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار43

       3-1. مدل نیوتن – رافسون45
       3-2. مدل نبوی نیاكی ایروانی45    

 

فصل چهارم: شبیه‌سازی پخش‌بار كنترل‌كننده یكپارچه توان در شبكه انتقال 

                سیستان و بلوچستان و شبكه نمونه 24 شین IEEE.45
  4-1. شبكه انتقال سیستان بلوچستان45
         4-1-1. بررسی پخش‌بار اولیه شبكه سیستان و بلوچستان47
         4-1-2. بررسی پخش‌بار شبكه سیستان و بلوچستان با UPFC50
         4-1-3. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه سیستان بلوچستان.52
         4-1-4. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه سیستان بلوچستان با UPFC.55
       4-2. شبكه انتقال 24 شین IEEE.58
             4-2-1. بررسی پخش‌بار اولیه شبكه 24 شین IEEE.60 
             4-2-2. بررسی پخش‌بار شبكه 24 شین IEEE با UPFC64
             4-2-3. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه 24 شین IEEE.68
             4-2-4. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه 24 شین IEEE با UPFC72
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری77
پیشنهادات78
فهرست منابع لاتین79
فهرست منابع فارسی.80
چكیده انگلیسی.81
 
 
 
 
فهرست شكل‌ها
شکل 1-1: نمایش یك UPFC در یك سیستم قدرت با دو ماشین.3
شکل 1-2: یك UPFC با استفاده از دو مبدل منبع ولتاژی پشت به پشت4
شکل 1-3: محدوده توان اكتیو قابل انتقالP  و تقاضای توان راكتیو پایانه دریافت كننده Q
              بر حسب زاویه  یك خط انتقال كنترل‌شده بوسیله UPFC.6
شکل 1-4: محدوده P توان اكتیو قابل انتقال و A تقاضای توان راكتیو انتهای دریافت كننده
              بر حسب  زاویه انتقال یك خط انتقال كه به وسیله UPFC كنترل‌شده است.9
شکل 2-1: خطوط انتقال تجهیزشده با UPFC بدون تلفات11
شکل 2-2: مدل خط دارای  UPFC كه توسط منبع جریان نشان داده شده است14
شکل 2-3: مدل  خط مجهز به UPFC.15
شکل 2-4: توازن پخش بار در شین  i و j17
شکل 2-5: منبع ولتاژ سری قابل كنترل.20
شكل 2-6: دیاگرام برداری21
شكل 2-7: جایگزینی منبع ولتاژ سری با منبع جریان21
شكل 2-8: مدل تزریقی برای VCS22
شكل 2-9: مدل UPFC23
شكل 2-10: نمودار جریانی  تعیین ابعاد بهینه UPFC25
شكل 2-11: مدار معادل UPFC  بر اساس مدل منبع ولتاژی.26
شكل 2-12: نمایش مدل نبوی نیاكی و ایروانی27
شكل 2-13: مدار معادل مدل نبوی نیاكی ایروانی.27
شكل 3-1: نمایش مدل نبوی نیاكی و ایروانی44
شكل 3-2: مدار معادل مدل نبوی نیاكی ایروانی.44
شکل 4-1: شمای كلی شبكه 230KV  انتقال سیستان بلوچستان.47
شکل 4-2: شبکه سیستان و بلوچستان همراه با UPFC نصب شده بین مسیر خاش– ایرانشهر50
شکل 4-3: شبکه سیستان و بلوچستان با توابع اقتصادی52
شکل 4-4: شبکه سیستان و بلوچستان با توابع اقتصادی و UPFC .55
شکل 4-5: سیستم نمونه 24 شین IEEE60
شکل 4-6: سیستم نمونه 24 شین IEEE با UPFC64
شکل 4-7 سیستم نمونه 24 شین  IEEE با توابع اقتصادی68
شکل 4-8: سیستم نمونه 24 شین  IEEE با توابع اقتصادی و UPFC72
 
 
فهرست جدول‌ها
 
جدول 2-1: اطلاعات مربوط به ماتریس ژاكوبین24
جدول 4-1: مشخصات خطوط شبكه انتقال سیستان بلوچستان.46
جدول 4-2: مشخصات ژنراتور‌های شبكه سیستان بلوچستان.46
جدول 4-3: توزیع ژنراتورها و اثرات UPFC در میزان تولید.57
جدول 4-4: مشخصات خطوط سیستم نمونه 24 شین IEEE58
جدول 4-5: ضرائب تابع هزینه سیستم نمونه 24 شین IEEE59
جدول 4-6: مشخصات بار سیستم نمونه 24 شین IEEE.59
     جدول 4-7: نحوه توزیع ژنراتورها و اثرات UPFC در میزان تولید.76