توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی صندوق سرمایه گذاری و انواع آن بر اساس اهداف صندوق ها با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

برخی صندوق ها هنگام فروش واحد های سرمایه گذاری از مشتریان مارمزد فروش (کارمزد صدور) دریافت و آن را به سبد دارایی ها واریز می کنند.در این حالت، خریدار باید علاوه بر  NAV هر واحد، مبلغی مازاد معادل کارمزد مقرر در امید نامه پرداخت نماید.این کارمزد حتی ممکن است بابت سرمایه گذاری مجدد سود نقدی و با عنوان کارمزد سرمایه گذاری مجدد سود دریافت شود.

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری

2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری

2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری

2-6 قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

2-7 انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق

2-8 طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری

2-9 ارکان صندوق های سرمایه گذاری

2-10  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده

2-11 ساختار بین نهادی

2-12 ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری

2-13 معایب صندوق های سرمایه گذاری

2-14 امید نامه صندوق های سرمایه گذاری

2-15 انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری

2-16 خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری

2-17 نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده

2-18 انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-19 الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری

2-20 بازده سرمایه گذاری

2-21 بازده سرمایه گذاری در صندوق

منابع