توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بازار و فرضیه ی کارایی آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یكی از قدیمی ترین نظریه ها در مورد بازارهای مالی، نظریه بازخورد است. طبق این نظریه زمانی كه پیش بینی قیمت ها تحقق یافته و موفقیت هایی برای سرمایه گذار ایجاد می شود، این امكان وجود دارد كه توجه عموم جلب و انتظارات برای افزایش قیمت ها بالا رود. بنابراین نظریه ها و مدل هایی جذب
 می شوند كه افزایش قیمت ها را توجیه كنند. این فرآیند در افزایش تقاضای سرمایه گذاران و در نتیجه، در افزایش قیمت ها مؤثر است. اگر بازخورد قطع نگردد، این امكان وجود دارد كه پس از چند روز یك حباب حدسی ایجاد شود. انتظارات بالا برای افزایش قیمت ها در واقع از بالا بودن قیمت های جاری حمایت می كند. قیمت های بالا بادوام نبوده، زیرا این انتظارات است كه قیمت ها را افزایش داده و در نهایت قیمت ها افت كرده و هم چون حبابی می تركد. بازخورد، حباب ها را هدایت كرده كه خود را از بین ببرند، بنابراین ممكن است پایان حباب ها به مبانی خبرها وابسته نباشد. همان بازخورد می تواند یك حباب منفی ایجاد كند كه كم شدن قیمتها را در بر داشته باشد. اندرسون و  كروس دریافتند زمانی كه به افراد قیمت های واقعی سهام بطورتوالی تاریخی منظم و پشت سر هم نشان داده شود و سپس از آنها دعوت شود تا در بازارهای پیچیده كه آن قیمت ها نشان داده شده،  اقدام به معامله كنند، افراد تمایل دارند كه از روی شواهد تغییرات قیمت های گذشته پیش بینی كنند.

 

 

 

فهرست مطالب

2-9- فرضیه کارایی بازار

2-9-1 در دنیای مالی، سه نوع كارایی در بازار سرمایه وجود دارد

2-9-2 روش های آزمون کارایی بازار

2-9-3 ویژگی‌های بازار كارا

2-9-4 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار

2-10- مدل بازخورد

2-12- سرمایه گذاران منطقی در مقابل سرمایه گذاران عادی

2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی

2-13-1 راهبرد معکوس

2-13-2 اهداف راهبرد معکوس

2-13-3 کاربردهای راهبرد معکوس

2-13-4 عوامل موثر بر راهبرد معکوس

2-13-4-1 اندازه

2-13-4-2 میزان پوشش تحلیلگران

2-13-4-3 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

2-13-4-4 حجم معاملات

2-13-5 راهبرد توالی

2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی

2-15-پیشینه پژوهش

منابع