توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ریسک اعتباری با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن قرض کننده وجه قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی(وام) خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاً وصول نمی شوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود. ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.

 

 

 

فهرست مطالب

مفاهیم و تعاریف ریسک

2-2-عوامل ریسک

2-3-دسته بندی ریسک

2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت

2-4-4-ریسک تجاری

2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری

2-4-5-ریسک مالی

2-4-6-ریسک ورشکستگی

2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام

2-4-8-ریسک اعتباری

2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری

2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری

2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری

2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک

2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک

2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری

2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری

2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری

2-4-8-10-متدولوژی اجرایی

2-4-8-11-اعتبار سنجی

2-4-8-12-مدیریت سبد وام

2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک

منابع