توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی هزینه سرمایه و مفاهیم اساسی آن با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

هزینه سرمایه سهام عادی، نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام یک شرکت می باشد به عبارتی هزینه سهام عادی، نرخ بازده مورد انتظاری است که سرمایه گذار را ترغیب می کند تا وجوه خود را در یک سهام معین     سرمایه-گذاری کنند (سیمکینس،2000). از آنجایی   که هزینه سرمایه (حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه شرکت) مفهومی است که معطوف به آینده    می-باشد، این انتظارات را با توجه به میزان بازده گذشته، نمی توان مستقیماً از بازار استخراج نمود لذا ناگریز می باشیم از اطلاعات وضعیت کنونی بازار و سوابق گذشته آن استفاده نموده و آن را برآورد نماییم (پرات،2002).

 

 

 

فهرست مطالب

ادبیات نظری هزینه سرمایه

سرمایه

هزینه سرمایه

تعاریف هزینه سرمایه

کاربرد مفهوم هزینه سرمایه

نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

بازده مورد انتظار

مدل‌های تعیین بازدهی مورد انتظار اوراق بهادار

تئوری بازار سرمایه

مدل بازار

ساختار سرمایه شرکت‌ها

نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه

محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه

هزینه بدهی و نحوه محاسبه

نرخ هزینه سهام ممتاز

نرخ هزینه سود انباشته

نرخ هزینه سرمایه سهام عادی

مدل­های محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی

پیشینه