توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره سود و انگیزه های مدیریت آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مدیریت سود، چتری برای اقداماتی است که بر سود حسابداری و یا تفسیر آن اثر می‌گذارد که با تصمیم‌گیری در رابطه با تولید و سرمایه‌گذاری که بخشی از سود اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند آغاز می‌شود و با انتخاب از میان روش‌های حسابداری و اندازه‌ی اقلام تعهدی، در هنگام تهیه‌ی صورت‌های مالی، ادامه می‌یابد و با انجام اقداماتی که تفسیر سود گزارش شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد (برای مثال تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن نظر حسابرس در مورد ابهام موجود در رابطه با تداوم فعالیت شرکت)، خاتمه پیدا می‌کند (رونن و یاری،2008).

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2 -2 مدیریت سود

2-2-1 تعریف مدیریت سود

2-2-2 انگیزه های مدیریت سود

2-2-3 روش‌ها ی موجود برای مدیریت سود

2-2-4 دیدگاه‌های موجود در رابطه با مطلوب بودن مدیریت سود

2-3 روش‌های کشف مدیریت سود

2-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی کل و اختیاری

2-4 انواع مدیریت سود

2-5 مبانی نظری مدیریت سود

2-6 تئوری اثباتی حسابداری

2-6-1 نظریه های مدیریت سود

2-6-2 تئوری قرارداد

2-6-3 تئوری نمایندگی

2-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی

2-8نوع موسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود

2-9  اظهار نظر حسابرسی  و مدیریت سود

2-10کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

2-11 پیشینه تحقیق 

منابع