توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره سرمایه فکری و سیر تاریخی آن با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

به راستی سرمایه فکری چیست و علت توجه و تمرکز سازمانها برای شناسایی و اندازه گیری آن به چه علت است ؟  آیا ترازنامه می تواند ارزش واقعی یک شرکت یا سازمان را مشخص نماید ؟ آیا جایگاهی در ادبیات گزارشات مالی در خصوص حلقه اصلی خلق ارزش یعنی منابع انسانی وجود دارد ؟ یکی از عوامل مهم در الگوی رقابتی شرکتها استفاده و تربیت نیروهای متخصص، استفاده از دانش و تکنولوژی روز در صنعت می باشد، لذا عامل تبدیل منابع به حداکثر ارزش همان حلقه ارزش آفرین در سازمانهاست. ادبیات حسابداری این مفهوم را به عنوان سرمایه فکری می شناسد. سنجش کمی سرمایه فکری سازمانها به معنای میزان منابع ارزش آفرین در سازمان است و این خود نشاندهنده ارزش سازمان می باشد لذا ضرورت اندازه گیری سرمایه فکری برای سازمان و گزارشگری آن برای ذینفعان بر اندیشمندان عرصه مالی پوشیده نیست.

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایه فکری

مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری 

تعریف سرمایه فکری

انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری

مشترکات نظریات

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه ارتباطی

سنجش سرمایه فکری

مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری 

گزارش‌دهی سرمایه فكری

پیشینه

منابع