توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره اخلاق و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

توسعه سازمانی تلاشی پیگیر، منسجم و كاملاً برنامه‌ریزی شده است كه به منظور بهبود و نوسازی سیستم صورت می‌گیرد. هدف از توسعه سازمانی، هم بهبود زندگی شغلی فرد است و هم بهبود كاركرد سازمان. با توجه به اهمیت اخلاق حرفه‌ای در توسعه سازمان، لازم است در تعیین اثربخشی و هدایت منابع از جمله منابع انسانی به میزان آموزش اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات توجه شود.(اجتهادی ، 1387 ) . البته در زمینه مذكور جهل و ناآشنایی كاركنان از موضوع اخلاقیات شغل و سازمان از مهم‌ترین موانع تغییر رفتار اخلاقی به شمار می‌رود. لذا با توجه به اینكه امروزه هیچ موسسه و سازمانی قادر نیست بدون آموزش توسعه یابد، لازم است در سازمان‌ها علاوه بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز هر شغل به كاركنان، ایجاد روحیه تعاون، كار مشترك و دسته‌ جمعی و به ویژه اخلاق اداری و سازمانی جزو برنامه‌های آموزش در سازمانها و موسسات قرار ‌گیرد (بهاری فر و جواهری ، 1389 ). 

 

 

 

فهرست مطالب

2-2-1 تعریف اخلاق

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق

2-2-1-2 اهمیت اخلاق

2-2-1-3  انواع اخلاق

2-2-2 اخلاق حرفه ای

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای

2-2-2-2 ويژگی های اخلاق حرفه‌ای

2-2-2-3 ويژگی های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای

2-2-2-4  نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای

2-2-2-5 عوامل پايه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس

2-2-2-6 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات

2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات

2-2-2-8 وظايف مديران در اخلاقی كردن سازمان‌ها

2-2-2-9 ضمانت اجرای رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات

2-2-2-10 مهمترين ضرورت اجرای قوانين در خصوص رعايت قواعد اخلاقی

2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌ای

2-2-2-12 عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محيط های كسب وكار

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری

پیشینه

منابع