توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار حاکمیت و مالکیت شرکتی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یكی از مكانیسم های كنترلی بیرونی موثر بر حاكمیت شركتی كه به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمركز مالكیت می باشد. تمركز مالكیت در شركت زمانی پدید می آید كه درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالكیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21).

 

 


جیانگ و كیم ،2000، بیان داشتند كه در شركت هایی كه تمركز مالكیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شركت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شركت های مالك عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق كانال هایی همانند اعضای مشترك هیات مدیره در اختیار شركت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اكثر شركت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و كیم ،2000؛ 21) .
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2-2  . تئوری ساختار مالكیت

2-2-3  . تعاریف حاكمیت شركتی

2-2-4  . تئوری نمایندگی

2-2-5  . مالكیت نهادی

2-2-6  . تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی  

2-2-7  . تركیب مالكیت و سهامداران عمده

تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

2-2-8  . رابطه ساختار مالكیت با كارایی بازار سرمایه

2-2-9  . رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار

2-2-10  . سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر

2-2-11  . تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام

2-2-12  . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری

2-2-12-1 . تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت

2-2-12-2 . اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده

2-2-12-3. منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران

2-2-12-4. تضییع شدن حقوق سهامداران

پیشینه

منابع