توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مهارت ایجاد مشارکت باهمسويی سازمان و نيروها جهت رشته مدیریت در قالب 164 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مشارکت سازمانی و مدیریت مشارکتی

•درمدیریت مشارکتی نیروها با ایفای نقش هایی موازی با عناصری که وظایفی بدانها اختصاص داده شده مبادرت به ارایه خدمات مشارکتی نموده و به نوعی تسهیل کننده تلاش های در حال انجام و تقویت کننده آنها تلقی می شوند.
•در مشارکت مدیریت افراد با توانایی های خویش به همراه شرایطی که ایجاد شده, بخشی از نقش های مدیریتی را به عهده می گیرند.
براي بقاء، خوب بودن ديگر کافي نيست
•جذب و نگهداشت نيروي جديد ومتناسب با شرايط زمان
•سرمايه گذاري روي توسعه فناوري جديد
•تحقيق و مهندسي
•کاهش سريع قيمت ها براي رسيدن به بازار هاي رقابتي

 

 


تمایل به داشتن نيروي کار منعطف،ماهر، متعهد وکم هزينه:

کاهش مستمر در هزينه نيروي کار, حذف موانع مربوط به شغل، بهبود پاداش ها براي افراد، وهماهنگي نيروي کار درشکل هاي پرداخت و شرايط خدمات, شکل هاي جديد سازماني کار براي بهبود جهت جريان کار

 

 


چه زمانی محیط کار می تواند تنش زا باشد
ادغام ها,کوچک سازی و اخراج ها, منافع کارکنان,اضافه کارهای الزامی,فقدان کنترل کاری توسط نیروی کار,خطاهای هزینه زا,تغییرات درحجم وبارکاری, پارتی بازی ها, کارهایی با همگامی سریع, واکنش کارکنان به اغییرات,تضادها و تناقضات شخصی, عدم امکان پیشرفت شغلی,بروکراسی,پرداخت کم,چرخش شیفتی,فشارهای عملیاتی,شرایط فیزیکی کار,بار اضافی کار,ابهام در نقش تعریف شده, بازخورد نگرفتن,شخصیت فرد دیده نشدن,تضاد در نقش,پیچیدگی وظایف محوله, کنترل ها,احساس مسئولیت کردن,امنیت شغلی, تقضای حجم کاری,حمایت های روانی, ایمنی محیطی

 

 

 

عنوان :
همسويي سازمان و نيروها درمتعالي شدن
مشارکت سازمانی و مدیریت مشارکتی
تحول درساختارسازماني براي توسعه يافتن
مشارکت
تغيير در روندهاي جهاني 
محيط در حال تغيير مديريت منابع انساني
براي بقاء، خوب بودن ديگر کافي نيست
خواستگاه هاي مديروکارکنان
چه زمانی محیط کار می تواند تنش زا باشد
مهارتهای متعادل انسانی در حوزه های مختلف
نقش, شخصیت و جایگاه فردی در سازمان
کودکان خرد سال خاکبازی می کنند
برخي تعابير متداول براي سنجش
توسعه يافتگي
سه تعريف
ارزش هاي فردي
سلسله مراتب نيازها
و...