توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت کتاب و درس کلیات حقوق اساسی ویژه دانشجویان رشته علوم سیاسی به ارزش 2 واحد تألیف دکتر ابوالفضل قاضی جهت رشته مدیریت در قالب 267 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اهداف:
از انجا که علم وسیاست با همه علوم از جمله،
حقوق سر کار دارد و بخش مهمی از آن به مطالعه نهاد های سیاسی و روابط بین آنها از یک طرف و رابطه نهاد های سیاسی با مردم می پردازد لزوم اشنایی دانشجویان علوم سیاسی با حقوق اساسی روشن می شود.در این درس دانشجویان با مفهوم جامعه سیاسی ، قدرت سیاسی ، تأثیر متقابل حقوق و قدرت بر یک دیگر روابط قوای سه گانه با یک دیگر آشنا می شوند. 

 

 

 

-.قانونی یعنی مبتی بر موازین واحکام ،حقانیت وقتی رخ میدهد که اساس رژیم با فرمانروا سازگار با قدرتی باشدکه اکثریت به ان ایمان دارند.
کابینه ویشی در فرانسه با 596رای در برابر 80رای قانونی بود اما مردم حقانی نبود.

-به این صورت عمر قدرت از عمرزمامداران طولانی ترمی شود وانسانها ازسازمان اطاعت می کنند،حقوق اساسی مشخص ترین خصلت حقوق از حیث تأثیر وتأثر حقوق وقدرت است.

 

 

 


عنوان :

درس اول
لئون دوگی leon dogitحقوق دان فرانسوی جامعه سیاسی را به فرمانروایان وفرمانبران تقسیم می کند

درس دوم
جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق
علم حقوق:حقوق خصوصی وعمومی

 درس سوم قانون اساسی Constitution

                    درس پنجم
دولت-کشور
علت کار برداین واژه شخصیت متمایز دولت از عناصر تشکیل دهنده خوداست.
 سایر نهادها زیر مجموعه دولت.

درس ششم
اشکال دولت کشور.
 شکل حقوقی-سیاسی کشور1-تکبافت(بسیط)
2-چند تکته(مرکب)

درس هفتم
رژیم های سیاسی
تعریف:یعنی نمودار بافت سیاسی و چگونگی اعمال قدرت سیاسی

درس هشتم
حقوق فردی و آزادی های عمومی
-بابررسی اعلامیه های آمریکا 1790
-حقوق بشر فرانسه 1789
درس نهم
پارلمان . قوه مقننه
-دستگاهی که کار خاص آن قانون گذاری است

درس دهم
مجریه
- کلیه نهادهائی که کار ویژه آنها اجرائی است (دولت به معنی خاص)
- وظایف مجریه : اجرای تصمیمات قوای دیگر