توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت استاندارد های اجتماع درمان مدار در سطح بین الملل جهت رشته مدیریت در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تفاوتها و شباهتها

•هنوز Concept base از اصول و قواعد اولیه خود استفاده می نماید.
•در اجتماع های درمان مدار Concept Base اولویت در درمان وابستگان به مواد است و اختلالات روانی در مرحله بعدی قرار دارد در صورتیکه در TC های دمکراتیک تقریباً همیشه برای درمانجویانی طراحی شده است که اختلالات شخصیت و یا اختلالات روانی دارند. چنین افرادی ممکن است که وابستگی به مواد را هم داشته باشند ولی الزاماً اینطور نمی باشد.

 

 


•در TC های دمکراتیک تمامی کارکنان از افراد حرفه ای می باشند در صورتیکه بسیاری از کارکنان Concept Base از فارغ التحصیلان TC یا درمانجویان بهبود یافته می باشند.
•از تفاوتهای دیگر بین این دو رویکرد می توان به سخت گیری و سلسله مراتب شدیدتر در TC های Concept Base  اشاره نمود.

کارکنان
•وجود کارکنان حرفه ای و اداری به اندازه کافی که قادر باشند وظایف محوله را به خوبی به انجام برسانند.
•در طول کار روزانه و شبانه حداقل یکی از استف ها در دسترس باشند.
•پستهای خالی در اسرع وقت جایگزین می گردند و حتی المکان با یک فرد با تجربه و توانمند.
•شاخصهای مشخصی برای انتخاب کارکنان برای فعالیت در TC وجود دارد.
•اعضای استف ها جزء فارغ التحصیلان TC می باشند.
•اعضای جدید اجتماع توسط یکی از اعضای قدیمی تر اجتماع به مدت 6 ماه تحت نظارت قرار می گیرند.

 

 

 

 


عنوان :

انواع اجتماع های درمان مدار در جهان

تفاوتها و شباهتها

استانداردهای TC

اصول هسته ای(ضروری) در TC

فیزیکی

کارکنان

ساختار پذیرش و ترک اجتماع

محیط درمانی

برنامه درمانی

ارتباطات بیرونی

تفاوتهای بین اجتماع های درمان مدار
در ایران و سایر کشورها

فارغ التحصیلان TC

کثرت پرسنل

نوع درمانجویان

دوره های آموزشی

ارتباط با سازمانها

مفاهیم و فلسفه TC

ساختار و سیستم

دوره ترخیص

حرفه آموزی

منابع مطالعاتی