توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره چسبندگی هزینه ها و تاثیر آن بر پیش بینی تحلیلگران با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

شرکتها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل هزینه های تعدیل هستند. هزینه های تعدیل شامل مواردی همچون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینه های جستجو و آموزش کارکنان جدید است. علاوه بر هزینه های ریخته، هزینه های سازمانی مانند تضعیف روحیه کارکنان باقی مانده به دلیل قطع ارتباط با همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم گسیختگی گروه های کاری نیز جزئی از هزینه های تعدیل محسوب می شود. از سویی دیگر زمانی که تقاضا افزایش می یابد، مدیران منابع را به میزان کافی افزایش می دهند تا به فروش بیشتری دست یابند اما زمانی که فروش کاهش یابد، عملا برخی منابع قابل استفاده نیست.

 

 

 

بدلیل اینکه نوسانات تقاضا تصادفی است و مدیران باید پیش از تصمیم گیری در مورد کاهش منابع، احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنند. چسبندگی هزینه ها زمانی روی می دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلااستفاده می گیرند. همچنین، جنسن و مکلینگ (1976) اینطور بیان میدارند که تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده ممکن است ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه های نمایندگی ایجاد کند. برخی از مدیران به دلیل ملاحظات شخصی ، تصمیماتی می گیرند که مطلوبیت شخصی آن را افزایش می دهد، ولی از دیدگاه سهامداران بهینه است. هزینه نمایندگی هزینه هایی است که به دلیل گرفتن چنین تصمیماتی توسط مدیران به شرکت ها تحمیل می شود (مرتضوی،1390).

 

 

 

فهرست مطالب

چسبندگی هزینه ها

2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران

2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی

2-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها

2-2-10-1- انگیزههای شخصی مدیران

2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران

2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه

2-2-11-1- پیشبینی مدیریت

2-2-11-2- شرایط اقتصادی

2-2-11-3- ویژگیهای شرکت

2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها

2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها

پیشینه

منابع