توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و ترکیب آن با سهامداری مدیران با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 


رابطه بین ساختار مالكیت (شامل تركیب و تمركز مالكیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال1932 ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یك رابطه معكوس بین پراكندگی سهامداران و عملكرد موسسات بردند. با وجود آنكه نتایج پژوهشهای آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش كشیده شد، ولیكن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت كه بعدها توسط محققین در كشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. 

 

 

 

فهرست مطالب

ساختار مالکیت

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

پیشینه

منابع