توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره نقدینگی و تصمیم گیری راجع به آن در بازار کامل با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر است.

 

 


نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران  ،1997).

 

 

 

فهرست مطالب

تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل

2-14 راه حل های شرکت با این شرایط

2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی

2-14-2 مدیریت بدهی های جاری

2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی

2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی

2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی

2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی

2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش

2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی

2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش

2-18 تغییرات قیمت سهام

2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام

2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام

2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام

2-21-1 عوامل کلان

2-21-2 عوامل خرد

2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی

2-23 ارزش افزوده نقدی

پیشینه

منابع