درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی
pdf
9,000 تومان
علوم پزشکی
اطلاعات بیشتر محصول

جزوه کامل ساختمان داده ها

جزوه کامل ساختمان داده ها
pdf
10,000 تومان
فنی و مهندسی
اطلاعات بیشتر محصول

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی

جزوه آناتومی اندام - بخش فوقانی
pdf
9,000 تومان
علوم پزشکی
اطلاعات بیشتر محصول

جزوه کامل ساختمان داده ها

جزوه کامل ساختمان داده ها
pdf
10,000 تومان
فنی و مهندسی
اطلاعات بیشتر محصول

پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

پرسشنامه  بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
doc
7,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
doc
99,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پرسشنامه شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

پرسشنامه شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش
doc
6,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش
doc
145,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

مبانی نظری شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش
doc
65,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

پروپوزال شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش
doc
21,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارائه نرم افزاری برای مدیریت دانش کارمندان سازمان با BI

ارائه نرم افزاری برای مدیریت دانش کارمندان سازمان با BI
doc
125,000 تومان
رشته فناوری اطلاعات (IT)
اطلاعات بیشتر محصول

پیدایش شبكه های کامپیوتری

پیدایش شبكه  های کامپیوتری
doc
15,000 تومان
کامپیوتر و IT
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران
pdf
7,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها پذیرفته در بورس تهران

بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها پذیرفته در بورس تهران
pdf
8,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها پذیرفته در بورس تهران

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها پذیرفته در بورس تهران
pdf
14,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها در بورس تهران

بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها در بورس تهران
pdf
7,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پرسشنامه بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری

پرسشنامه بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری
doc
7,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری

بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری
doc
125,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری

مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری
doc
49,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری

پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری
doc
22,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک
pdf
10,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا