درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود

ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود
doc
28,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام

ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام
doc
19,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس با تاکید بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر آن

تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس با تاکید بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر آن
doc
45,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت
doc
137,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

مبانی نظری بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت
doc
38,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت
doc
20,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام

رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام
doc
12,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام
doc
135,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام
doc
45,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام
doc
20,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان
doc
145,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان
doc
57,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

پروپوزال سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان
doc
24,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک
pptx
9,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک
pptx
9,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی
pptx
9,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت بیمه و ریسک

پاورپوینت بیمه و ریسک
ppt
7,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت انواع ریسک در جامعه

پاورپوینت انواع ریسک در جامعه
ppt
7,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن
doc
135,000 تومان
مکانیک
اطلاعات بیشتر محصول

ارائه روشی نوین برای خمکاری فشاری لوله جدار نازک در خمکاری هیدرولیکی

ارائه روشی نوین برای خمکاری فشاری لوله جدار نازک در خمکاری هیدرولیکی
pdf
5,000 تومان
مکانیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا

بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا
doc
35,000 تومان
مکانیک
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا