درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
  • پشتیبانی
تضمین محصولات

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران
pdf
7,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مرور زمان در حقوق ایران

بررسی مرور زمان در حقوق ایران
doc
14,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فاکتورهای محیطی و تاثیر آنها بر عامل رضایتمندی از محیط کار

بررسی فاکتورهای محیطی و تاثیر آنها بر عامل رضایتمندی از محیط کار
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری
doc
135,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری
doc
45,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری
doc
20,000 تومان
بیمه
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
doc
95,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
doc
15,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

تعهد درک شده کارکنان و عوامل موثر بر تعهد سازمانی

تعهد درک شده کارکنان و عوامل موثر بر تعهد سازمانی
doc
9,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری تعارض نقش

مبانی نظری تعارض نقش
doc
15,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی
pdf
5,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مطالعه و وارسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مطالعه و وارسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی
doc
65,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح مفهوم رضایت مشتری و شاخص های آن در سطح بین المللی

تشریح مفهوم رضایت مشتری و شاخص های آن در سطح بین المللی
doc
19,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش
doc
20,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

لخته ساز زیستی

لخته ساز زیستی
doc
8,500 تومان
مقالات ترجمه شده
اطلاعات بیشتر محصول

پنیر پروبیوتیک

پنیر پروبیوتیک
doc
15,000 تومان
مقالات ترجمه شده
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان

بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص  زودهنگام سرطان
doc
8,000 تومان
مقالات ترجمه شده
اطلاعات بیشتر محصول

مرور زمان در امور کیفری

مرور زمان در امور کیفری
doc
5,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

عناصر مشارکت در قتل عمد

عناصر مشارکت در قتل عمد
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

روشها و مدلهای سنجش رضایت مشتری با نگاهی به شاخصهای کشورهای مختلف

روشها و مدلهای سنجش رضایت مشتری با نگاهی به شاخصهای کشورهای مختلف
doc
12,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا