درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
doc
125,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن

ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن
doc
16,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری
doc
135,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال

قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری

تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری
doc
27,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

معرفی معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا با عنوان سازمان الف

معرفی معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا با عنوان سازمان الف
doc
16,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان

طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان
doc
169,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان

مبانی نظری طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان
doc
75,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان

پروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان
doc
17,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK
doc
165,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

مبانی نظری بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK
doc
49,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

پروپوزال بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK
doc
24,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

سنجش میزان بلوغ سنگ های منشاء با استفاده از مدل سازی ژئوشیمیایی

سنجش میزان بلوغ سنگ های منشاء با استفاده از مدل سازی ژئوشیمیایی
doc
149,000 تومان
زمین شناسی
اطلاعات بیشتر محصول

حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن

حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی
doc
125,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری

منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا