درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی
doc
125,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل
doc
145,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
doc
25,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری

داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن
doc
95,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی

آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی
doc
27,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

رسیدگی به رای داور در موارد بطلان و زوال آن

رسیدگی به رای داور در موارد بطلان و زوال آن
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران

پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران
ppt
16,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران

پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران
ppt
16,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
doc
155,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
doc
57,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
doc
15,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا