درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی

ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی
doc
87,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

کمّی سازی سطح پیکوگرم برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال

کمّی سازی سطح پیکوگرم  برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال
doc
10,000 تومان
مقالات ترجمه شده
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن
ppt
120,000 تومان
مهندسی نفت و شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن
doc
12,000 تومان
مقالات ترجمه شده
اطلاعات بیشتر محصول

نقش نانوذرات در ساخت سلول های خورشیدی

نقش نانوذرات در ساخت سلول های خورشیدی
pdf
13,000 تومان
شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فرمان آتش به اختیار رهبری و تحلیل اهداف برای این فرمان

بررسی فرمان آتش به اختیار رهبری و تحلیل اهداف برای این فرمان
doc
8,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم

اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم
doc
149,000 تومان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه تحقیق اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم

پیشینه تحقیق اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم
doc
25,000 تومان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم

پروپوزال اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم
doc
35,000 تومان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات بیشتر محصول

اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی

اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
doc
12,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم

بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم
doc
45,000 تومان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت یک طرح کارآمد برای انتقال ویدئویی بر روی شبکه های موردی

پاورپوینت یک طرح کارآمد برای انتقال ویدئویی بر روی شبکه های موردی
ppt
19,000 تومان
رشته فناوری اطلاعات (IT)
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
ppt
12,000 تومان
مهندسی شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی

بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی
doc
15,000 تومان
مهندسی شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران

روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران
doc
115,000 تومان
مهندسی نفت و شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت

بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت
doc
17,000 تومان
مهندسی شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران

تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران
doc
33,000 تومان
مهندسی شیمی
اطلاعات بیشتر محصول

تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران
doc
124,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

مبانی نظری تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران
doc
45,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی رویکرد چهار مرحله ای QFD

ارزیابی رویکرد چهار مرحله ای QFD
doc
11,000 تومان
صنایع
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا