درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
doc
99,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

پروپوزال ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
doc
19,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع
pdf
6,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
doc
5,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
doc
6,000 تومان
تربیت بدنی و علوم ورزشی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
doc
95,000 تومان
تربیت بدنی و علوم ورزشی
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
doc
38,000 تومان
تربیت بدنی و علوم ورزشی
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
doc
21,000 تومان
تربیت بدنی و علوم ورزشی
اطلاعات بیشتر محصول

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش
pdf
9,500 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی
pdf
9,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند

میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند
pdf
7,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش تهران
pdf
8,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش
pdf
6,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد
ppt
10,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد
ppt
10,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش
doc
9,000 تومان
رشته فناوری اطلاعات (IT)
اطلاعات بیشتر محصول

پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش
doc
135,000 تومان
رشته فناوری اطلاعات (IT)
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

مبانی نظری پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش
doc
47,000 تومان
رشته فناوری اطلاعات (IT)
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

پروپوزال پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش
doc
21,000 تومان
رشته فناوری اطلاعات (IT)
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش

بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش
doc
145,000 تومان
صنایع و معادن
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا