درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

نقش شوراهای اسلامی روستا در توسعه و مشارکت روستا با تاکید بر ترویج فعالیتهای کشاورزی

نقش شوراهای اسلامی روستا در توسعه و مشارکت روستا با تاکید بر ترویج فعالیتهای کشاورزی
doc
25,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنش خشکی در گیاهان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنش خشکی در گیاهان
doc
35,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی
doc
24,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری توسعه کشاورزی

مبانی نظری توسعه کشاورزی
doc
17,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت محلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت محلی
doc
24,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شوراهای اسلامی روستایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شوراهای اسلامی روستایی
doc
27,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت تیره بادام هندی Combretaceae

پاورپوینت تیره بادام هندی Combretaceae
ppt
4,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت انگور فرنگی خاردار

پاورپوینت انگور فرنگی خاردار
ppt
4,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

جزوه میکروبیولوژی آب

جزوه میکروبیولوژی آب
pdf
4,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

جزوه میکروبیولوژی آب

جزوه میکروبیولوژی آب
pdf
4,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

انواع گندم و شرایط مناسب برای رشد آن با تاکید بر گندم دوروم

انواع گندم و شرایط مناسب برای رشد آن با تاکید بر گندم دوروم
doc
29,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA

بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA
doc
57,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی

منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی
doc
12,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
doc
8,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

ابعاد و ویژگیهای اقتصاد روستایی و بررسی چالشهای پیش رو

ابعاد و ویژگیهای اقتصاد روستایی و بررسی چالشهای پیش رو
doc
65,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی

ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی
doc
69,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی چگونگی توسعه کشاورزی در ایران

ارزیابی چگونگی توسعه کشاورزی در ایران
pdf
12,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR

ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR
doc
85,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در حوزه کشاورزی در موتورها و ابرموتورهای کاوش

ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در حوزه کشاورزی در موتورها و ابرموتورهای کاوش
doc
85,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا
doc
49,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی

بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی
doc
29,000 تومان
کشاورزی و زراعت
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا