درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
  • پشتیبانی
تضمین محصولات

تزیینات معماری در فضای مسکونی قدیم

تزیینات معماری در فضای مسکونی قدیم
doc
18,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

معماری تزئینی ایران

معماری تزئینی ایران
doc
17,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

تزیینات معماری منازل مسکونی بعد از اسلام در ایران

تزیینات معماری منازل مسکونی بعد از اسلام در ایران
doc
45,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی

بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی
doc
18,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی
doc
17,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

تزیینات خانه های قاجار و پهلوی و بررسی نمونه هایی از آنها

تزیینات خانه های قاجار و پهلوی و بررسی نمونه هایی از آنها
doc
49,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

ویژگیها و شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی

ویژگیها و شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها

ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها
doc
29,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اصول طراحی و ساخت مراکز خرید با تاکید بر مراکز تجاری و پاساژ

بررسی اصول طراحی و ساخت مراکز خرید با تاکید بر مراکز تجاری و پاساژ
doc
35,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مطالعات محیطی در بروجرد

بررسی مطالعات محیطی در بروجرد
doc
12,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان

معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان
doc
17,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

معماری بومی و بررسی آن در لرستان

معماری بومی و بررسی آن در لرستان
doc
8,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی اصول طراحی در مراکز آموزشی کودکان 12-9 ساله با هدف پرورش روحیه پژوهشگری

ارزیابی اصول طراحی در مراکز آموزشی کودکان 12-9 ساله با هدف پرورش روحیه پژوهشگری
doc
79,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد

بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد
doc
24,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و مطالعه تطبیقی اصول طراحی فضاهای آموزشی با در نظر گرفتن فناوری آموزشی

بررسی و مطالعه تطبیقی اصول طراحی فضاهای آموزشی با در نظر گرفتن فناوری آموزشی
doc
99,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی فضای آموزشی مدارس طبق نیاز کودکان و استانداردهای آموزشی با رویکرد بافت تاریخی شهرها

طراحی فضای آموزشی مدارس طبق نیاز کودکان و استانداردهای آموزشی با رویکرد بافت تاریخی شهرها
doc
99,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

نماد شناسی سبز در باغ ایرانی

نماد شناسی سبز در باغ ایرانی
doc
39,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل

مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل
doc
45,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن

فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن
doc
19,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران

الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران
doc
45,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول

معرفی باغ ارم و بررسی ساختار کالبدی آن

معرفی باغ ارم و بررسی ساختار کالبدی آن
doc
13,000 تومان
معماری
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا