درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر

دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر
doc
29,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد

تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد
pdf
10,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

منطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطی

منطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطی
pdf
8,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان

معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان
pdf
6,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

كنترل هوشمند وضعیت موتور DC

كنترل هوشمند وضعیت موتور DC
pdf
6,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

فشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجك

فشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجك
pdf
6,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی

طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی
pdf
3,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتی

شناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتی
pdf
8,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی

سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی
pdf
4,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد

Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد
pdf
6,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD

روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD
pdf
12,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره

روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره
pdf
5,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن

مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن
pdf
10,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور

پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور
pdf
8,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)

MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)
pdf
15,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت

استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت
pdf
6,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA

طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA
pdf
8,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب

طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب
pdf
6,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS

یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS
pdf
12,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

ارائه یك فاكتور فراموشی پویا در الگوریتم RLS و بكارگیری آن در شناسایی و ردیابی

ارائه یك فاكتور فراموشی پویا در الگوریتم RLS و بكارگیری آن در شناسایی و ردیابی
pdf
10,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول

بهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگ

بهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگ
pdf
4,000 تومان
برق، الکترونیک، مخابرات
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا