درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
  • پشتیبانی
تضمین محصولات

پیشینه سفالگری در ایران

پیشینه سفالگری در ایران
doc
18,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی فرم سفالهای شوش

ارزیابی فرم سفالهای شوش
doc
16,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های  نقش و نگار شوش
doc
15,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش
doc
9,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن

خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن
doc
27,000 تومان
گردشگری و توریسم
اطلاعات بیشتر محصول

نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری

نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری
doc
29,000 تومان
گردشگری و توریسم
اطلاعات بیشتر محصول

مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش
doc
15,000 تومان
گردشگری و توریسم
اطلاعات بیشتر محصول

ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن

ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن
doc
12,000 تومان
گردشگری و توریسم
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش

بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش
doc
18,000 تومان
گردشگری و توریسم
اطلاعات بیشتر محصول

مداخله قدرتهای برون منطقه ای در استقرار سیستمهای امنیت خلیج فارس

مداخله قدرتهای برون منطقه ای در استقرار سیستمهای امنیت خلیج فارس
doc
18,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل اثرات متغیرهای منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در خلیج فارس

تحلیل اثرات متغیرهای منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در خلیج فارس
doc
16,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه تاریخی نظام های امنیتی در خلیج فارس به ترتیب جایگزینی

پیشینه تاریخی نظام های امنیتی در خلیج فارس به ترتیب جایگزینی
doc
26,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرانهای درونی این کشورها

بررسی آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرانهای درونی این کشورها
doc
13,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی

اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارمندان سازمان

اثرات فشار عصبی بر عملکرد کارمندان سازمان
doc
9,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

واکاوی حقوقی مسدود کردن تنگه هرمز

واکاوی حقوقی مسدود کردن تنگه هرمز
doc
13,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی ارکان غرر و نحوه ظهور آن در معاملات

شناسایی ارکان غرر و نحوه ظهور آن در معاملات
doc
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تئوری اشعار و ترانه های فولکلور

بررسی تئوری اشعار و ترانه های فولکلور
doc
33,000 تومان
تاریخ و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن
doc
11,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نگرش و موضع ایران در مورد تنگه هرمز

نگرش و موضع ایران در مورد تنگه هرمز
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی

نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی
doc
19,000 تومان
تاریخ و ادبیات
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا