درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
  • پشتیبانی
تضمین محصولات

تبلیغات تلویزیون و ساختار بندی عناصر آن

تبلیغات تلویزیون و ساختار بندی عناصر آن
doc
57,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن

ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن
doc
49,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

ریسکهای اعطای تسهیلات بانکها به مشتریان و ارزیابی ساختار نقدینگی آنها

ریسکهای اعطای تسهیلات بانکها به مشتریان و ارزیابی ساختار نقدینگی آنها
doc
47,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها

تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها
doc
25,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان
doc
27,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن

نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن
doc
35,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن

تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن
doc
17,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی عوامل مطالبات معوق بانکی و بیان راهکارها در ایران و جهان

شناسایی عوامل مطالبات معوق بانکی و بیان راهکارها در ایران و جهان
doc
49,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران

شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران
doc
33,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حوزه های مختلف منطقه گرایی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر نقش ایران

بررسی حوزه های مختلف منطقه گرایی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر نقش ایران
doc
25,000 تومان
علوم سیاسی
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی کلی مقررات مرور زمان

بررسی کلی مقررات مرور زمان
doc
28,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی عوامل موثر بر سطح مناسب موجودی کالا و راهکارهایی برای افزایش سود کل زنجیره تامین

بررسی عوامل موثر بر سطح مناسب موجودی کالا و راهکارهایی برای افزایش سود کل زنجیره تامین
doc
21,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین

مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین
doc
8,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

عوامل موثر بر میزان موجودی در زنجیره تامین و ارائه راهکارهایی برای کاهش سطح آن بدون افزایش هزینه

عوامل موثر بر میزان موجودی در زنجیره تامین و ارائه راهکارهایی برای کاهش سطح آن بدون افزایش هزینه
doc
29,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارائه مدل مفهومی برای رابطه مدیریت ریسک اعتباری و مطالبات معوق

ارائه مدل مفهومی برای رابطه مدیریت ریسک اعتباری و مطالبات معوق
doc
47,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
doc
37,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق
doc
65,000 تومان
حسابداری
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا