درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
  • پشتیبانی
تضمین محصولات

بررسی مصورسازی و نقاشی در ایران پس از اسلام

بررسی مصورسازی و نقاشی در ایران پس از اسلام
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشینه نگارگری در ایران

بررسی پیشینه نگارگری در ایران
doc
49,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

نقد و تحلیل تخیلی نقاشی نقاشان پیشگام معاصر ایران

نقد و تحلیل تخیلی نقاشی نقاشان پیشگام معاصر ایران
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه و ارزیابی هنری و تجاری انیمیشن های موفق در جهان

پیشینه و ارزیابی هنری و تجاری انیمیشن های موفق در جهان
doc
24,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی دوره های هنر و پیشینه هنر ایران

بررسی دوره های هنر و پیشینه هنر ایران
pdf
29,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فعالیت نقاشان پیشگام در عصر معاصر ایران

بررسی فعالیت نقاشان پیشگام در عصر معاصر ایران
doc
57,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

راهبردهای موفقیت اقتصادی و هنری انیمیشن

راهبردهای موفقیت اقتصادی و هنری انیمیشن
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مراحل نقاشی کودک و ارزیابی تصویرگری کودکان کار از آن

بررسی مراحل نقاشی کودک و ارزیابی تصویرگری کودکان کار از آن
doc
35,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی

بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی
doc
55,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی مشخصه های منظره پردازی و مطالعه فضای اجمالی هنر معاصر ایران

شناسایی مشخصه های منظره پردازی و مطالعه فضای اجمالی هنر معاصر ایران
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی انیمیشن از نگاه هنر و اقتصاد و عوامل موفقیت در آن

بررسی انیمیشن از نگاه هنر و اقتصاد و عوامل موفقیت در آن
doc
45,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ارتباط دو مضمون ترکیب و تخریب در آثار دیوید هاکنی

بررسی ارتباط دو مضمون ترکیب و تخریب در  آثار دیوید هاکنی
doc
39,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

مشخصه ها و تحلیل آثار دیوید هاکنی با تاکید بر وفاداری به طبیعت و درگیر شدن با آن

مشخصه ها و تحلیل آثار دیوید هاکنی با تاکید بر وفاداری به طبیعت و درگیر شدن با آن
doc
45,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان

بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان
doc
49,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

فرآیند چاپ و دسته بندی محصولات و مواد اولیه در روش Offset

فرآیند چاپ و دسته بندی محصولات و مواد اولیه در روش Offset
doc
45,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران

بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران
doc
65,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل آثار فرانسیس بیكن با تاکید بر هیجان نمایی

تحلیل آثار فرانسیس بیكن با تاکید بر هیجان نمایی
doc
24,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی
doc
49,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه تایپوگرافی در ایران و جهان و تحلیل اساتید در این مورد

پیشینه تایپوگرافی در ایران و جهان و تحلیل اساتید در این مورد
doc
29,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران با تاکید بر ماهیت طبیعت در آثار نقاشان

نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران با تاکید بر ماهیت طبیعت در آثار نقاشان
doc
57,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ماهیت دیدن و زیباشناسی عکس و فرآیند آن در عکاسی

بررسی ماهیت دیدن و زیباشناسی عکس و فرآیند آن در عکاسی
doc
33,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا