درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک

هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک
doc
14,700 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران

بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران
pdf
19,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن

تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن
doc
12,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

ساختار فرش ترکمن و بررسی عناصر ظاهری آن از نگاه انسان شناسی هنر

ساختار فرش ترکمن و بررسی عناصر ظاهری آن از نگاه انسان شناسی هنر
doc
22,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح کامل و جامع نماد و نشانه

تشریح کامل و جامع نماد و نشانه
doc
15,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

نقش مایه های تزیینات معماری و تکنیکهای آن

نقش مایه های تزیینات معماری و تکنیکهای آن
doc
25,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

نظریه های فمینیستی فیلمها

نظریه های فمینیستی فیلمها
doc
26,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه سفالگری در ایران

پیشینه سفالگری در ایران
doc
18,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی فرم سفالهای شوش

ارزیابی فرم سفالهای شوش
doc
16,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های  نقش و نگار شوش
doc
15,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش

رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش
doc
9,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مصورسازی و نقاشی در ایران پس از اسلام

بررسی مصورسازی و نقاشی در ایران پس از اسلام
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیشینه نگارگری در ایران

بررسی پیشینه نگارگری در ایران
doc
49,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

نقد و تحلیل تخیلی نقاشی نقاشان پیشگام معاصر ایران

نقد و تحلیل تخیلی نقاشی نقاشان پیشگام معاصر ایران
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه و ارزیابی هنری و تجاری انیمیشن های موفق در جهان

پیشینه و ارزیابی هنری و تجاری انیمیشن های موفق در جهان
doc
24,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی دوره های هنر و پیشینه هنر ایران

بررسی دوره های هنر و پیشینه هنر ایران
pdf
29,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فعالیت نقاشان پیشگام در عصر معاصر ایران

بررسی فعالیت نقاشان پیشگام در عصر معاصر ایران
doc
57,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

راهبردهای موفقیت اقتصادی و هنری انیمیشن

راهبردهای موفقیت اقتصادی و هنری انیمیشن
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مراحل نقاشی کودک و ارزیابی تصویرگری کودکان کار از آن

بررسی مراحل نقاشی کودک و ارزیابی تصویرگری کودکان کار از آن
doc
35,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی

بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی
doc
45,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی مشخصه های منظره پردازی و مطالعه فضای اجمالی هنر معاصر ایران

شناسایی مشخصه های منظره پردازی و مطالعه فضای اجمالی هنر معاصر ایران
doc
59,000 تومان
هنر و گرافیک
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا