درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

تشریح مدل ویژگی های شغلی

تشریح مدل ویژگی های شغلی
doc
17,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی

کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی
doc
49,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
doc
57,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم EIS و عوامل کلیدی موفقیت در آن

بررسی سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم EIS و عوامل کلیدی موفقیت در آن
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی عوامل موثر سازمانی بر نگرش افراد و نقشها

بررسی عوامل موثر سازمانی بر نگرش افراد و نقشها
doc
17,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی تئوری صف در شبیه سازی و پروسه صف بندی

ارزیابی تئوری صف در شبیه سازی و پروسه صف بندی
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیرپذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی

ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیرپذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی
doc
79,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه
doc
75,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح سیستمهای اطلاعاتی اجرایی

تشریح سیستمهای اطلاعاتی اجرایی
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها

ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها
doc
31,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی

نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو

نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو
doc
49,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن

بررسی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن
doc
57,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی

بررسی عوامل موثر در عدم استفاده و کاهش کارآیی از کارخانه های فرماندهی لجستیکی
doc
29,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC
pdf
65,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی عوامل تاثیرگذار در بهره وری کارمندان سازمان

ارزیابی عوامل تاثیرگذار در  بهره وری کارمندان سازمان
doc
65,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

نظام آموزشی ابتدایی؛اهداف،مشکلات،ویژگیها و امکانات

نظام آموزشی ابتدایی؛اهداف،مشکلات،ویژگیها و امکانات
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس

ارزیابی مقایسه ای ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس
doc
65,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان

فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان
doc
47,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

بهبود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
doc
37,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی موانع پیشرفت انتقال وجه در بانکداری الکترونیکی در ایران

بررسی موانع پیشرفت انتقال وجه در بانکداری الکترونیکی در ایران
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا