درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن
doc
37,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز

بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر
doc
25,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری
doc
24,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن
doc
33,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند
doc
28,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند
doc
4,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند
doc
125,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند
doc
28,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند
doc
19,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مدلهای ارزش ویژه برند و متغیرهای تاثیر گذار بر بسط برند

مدلهای ارزش ویژه برند و متغیرهای تاثیر گذار بر بسط برند
doc
33,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارتباط

ارتباط
ppt
7,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تئوری و طراحی سازمان

تئوری و طراحی سازمان
ppt
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن
doc
47,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی

تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود

بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و تشریح کامل رویکردها به خطای عامل سازمانی در سازمان

بررسی و تشریح کامل رویکردها به خطای عامل سازمانی در سازمان
doc
33,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی
doc
49,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی

جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی
pdf
8,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا