درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

بازارهای مالی در ایران

بازارهای مالی در ایران
doc
14,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی

بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی
doc
69,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی
doc
19,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

بررسی موانع و چالشهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
doc
15,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88
doc
45,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

چالشها و موانع خصوصی سازی

چالشها و موانع خصوصی سازی
doc
18,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران

روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران
pdf
10,500 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
doc
35,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

دانلود پاورپوینت ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران

دانلود پاورپوینت ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران
ppt
19,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و تلفیق آن در راهبردهای سازمان

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و تلفیق آن در راهبردهای سازمان
doc
15,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

استفاده از آی تی برای شناسایی تاثیر آموزش بین مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی

استفاده از آی تی برای شناسایی تاثیر آموزش بین مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی
doc
49,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن

بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن
doc
29,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور

تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور
doc
29,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان
doc
12,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها

فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها
doc
69,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های الکترونیک

مبانی ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های الکترونیک
doc
33,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

تاثیر آی تی بر ساختار نیروی كار و ساختار مشاغل

تاثیر آی تی بر ساختار نیروی كار و ساختار مشاغل
doc
14,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر آن

ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر آن
doc
29,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

بهره وری مدیریت منابع انسانی و عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها

بهره وری مدیریت منابع انسانی و عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها
doc
65,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول

گسترش منابع انسانی و نقش آی تی در آن

گسترش منابع انسانی و نقش آی تی در آن
doc
12,000 تومان
مدیریت
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا